tazminat hukuku

Tazminat davaları  ihmal,tedbirsizlik yahut kasıtlı olarak herhangi  kişiyi maddi manevi zarara uğratmanın sonucunda görülmektedir.  Kasıtlı ya da  kasıtsız haksız yere yapılan eylemlerin maddi veya manevi zararının karşılanması olarak tanımlayabiliriz. Fiziksel kişisel saldırıya uğrayan bireyler manevi tazminat davaları açabilirken, maddi olarak zor durumda bırakılan bireyler maddi tazminat davası açabilirler.

  • Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi
  • Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi
  • Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi
  • Hakaret, iftira vb. ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi
  • Uğranılan her türlü zarara karşı sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişi veya resmi kurumlara açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının takibi
  • Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım

Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Avukat, tazminat Hukuku, Tazminat avukatı

Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece avukat , küçük çekmece, Esenyurt avukat , Silivri, Hadımköy, Bakırköy, beylikdüzü avukat büroları, trafik sigortası yaralanma tazminatı, yaralanmalı kazalarda tazminat, ölümlü kazalarda tazminat, maddi ve manevi tazminat davası dilekçesi, iş kazası tazminat davası,maddi manevi tazminat davası