İş Kazası Tazminat Davası Nedir

İş Kazası Tazminat Davası Nedir

İş kazası tazminat davası nedir ve tazminatlar nelerdir gibi sorularınızın yanıtını, bilgilendirme amaçlı hazırladığımız bu makalemizde bulabilirsiniz.

İşveren, işyerinde çalışan bütün personelinin güvenliğinden sorumludur. Bu güvenliğin en başında da işçinin yaşayabileceği olası iş kazalarıdır. Eğer işçi, mesaisinde iken ve diğer koşullar içerisindeyken kaza geçirirse, işveren kendisine tazminat ödemelidir. İşveren bu yükümlülüğü yerine getirmezse ya da Kanunen belirlenen ücretlendirmenin altında bir tazminat ödemesi yaparsa, işçi iş kazası tazminat davası açma hakkına sahiptir. İşçi veya bazı durumlarda iken yakınları tazminat alma hakkına sahiptir. Bu tazminatlar; maddi tazminat, manevi tazminat ve destekten yoksun kalma tazminatıdır. (İş kazası tazminatları hakkında detaylı makale için, internet sayfamızdaki diğer makalelere bakabilirsiniz)

İş kazası tazminat davası nedir konusunu açıkladıktan sonra, bu davadaki yetkili ve görevli olan mahkemeyi belirteceğiz.

İş Kazası Tazminat Davasında Yetkili Ve Görevli Mahkeme

İş kazası tazminat davasında yetkili ve görevli mahkeme doğru olarak bilinmezse, başlanan işlem yanlış olur ve buda sizin mağdur olup hak kaybı yaşamanıza sebep olur.

İş kazalarına bakmakla yetkili ve görevli olan mahkeme 7036 sayılı İş Kanununda belirtilmiştir. Konu hakkında, maddeler şeklinde bilgi verecek olursak;

  • İş kazalarında genel yetkili mahkeme, davalı gerçek ya da tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Davalı eğer ki birden fazla ise, bunlardan birinin yerleşim yerindeki mahkeme yetkili olmaktadır.
  • İş kazasının ya da zararın meydana geldiği yerin iş mahkemesi de, iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya yetkilidir.
  • İş kazası nedeniyle maluliyete uğrayan işçinin ya da ölüm gerçekleşmişse ölen işçinin davacı yakınlarının yerleşim yeri iş mahkemesi de yetkilidir.

İş kazası tazminat davası nedir başlıklı makalemize, dava hakkında önemli bir konu olan zamanaşımı bilgilendirmesi yaparak devam edeceğiz.

İş Kazası Davasında Zamanaşımı

İş kazası davasında zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Kanun koyucunun belirlemiş olduğu bu süre hak düşürücü süredir ve bu süre içerisinde dava açılmazsa, kişinin daha sonrasında dava açma hakkı bulunmaz.

6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 72. Maddesinde;

“Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.”

İş kazası tazminat davası nedir ve diğer iş davalarınız hakkında; danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için, Esenyurt Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma davasında yetkili mahkeme hangisidir? Bu sorunun cevabı için bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder