Tazminat Davası Türleri

Tazminat Davası Türleri

Tazminat davası türleri kendi içerisinde ayrımlara uğramaktadır. Şöyle ki; ceza davalarından doğan haklar sonucunda talep edilen tazminatlarla, iş davalarından doğan haklarla talep edilen tazminatlar birbirinden farklı olmaktadır. Türk Medeni Hukuku kapsamına göre birçok dava türünde tazminat hakkı bulunmaktadır. Fakat tazminat talep eden tarafın kusursuz ya da az kusurlu olması aranılan bir şarttır. Ayrıca tazminata hükmedecek karar yetki mercisi mahkeme ve hâkimdir.

Hâkim, tazminat hakkına karar verirken karşı tarafında ödeme gücüne ve kusurlarına bakmaktadır. Tazminat çeşitlerini 6 başlıkta belirtmemiz mümkündür. Bunlar;

 • Maddi tazminatlar
 • Manevi tazminatlar
 • İş akdinin feshinden kaynaklanan tazminatlar
 • Sözleşmeden kaynaklanan tazminatlar
 • Yanlış tedavi uygulanmasından kaynaklanan tazminatlar
 • Ceza hukukundan oluşan tazminatlar

Tazminat davası türleri, kendi içerisinde kısımlara ayrılmaktadır.

Maddi ve Manevi Tazminatlar

Maddi ve manevi tazminatlar nelerdir sorusunun yanıtını, maddeler halinde verecek olursak;

Maddi Haklardan Oluşan Tazminatlar

 • Destekten yoksun kalma tazminatı
 • Kazanç kaybı
 • İş gücü kaybı
 • Boşanmalara ilişkin tazminatlar
 • Trafik kazalarına ilişkin olan tazminat hakları

Manevi Haklardan Oluşan Tazminatlar

 • Boşanmalardan oluşan tazminatlar
 • Hakarete dayalı tazminatlar
 • Beden ve ruh sağlığının bozulması sebebinden tazminat hakkı
 • Kişilik haklarına saldırı
 • Kişilik haklarına basın ve yayınla saldırı
 • Nişandan ayrılmadan doğan haklar sebebiyle tazminat hakkı
 • Babalık davasından oluşan haklar sonucu olan tazminatlar

Tazminat davası türleri başlıklı makalemize, iş davalarında yer alan konular hakkında bilgi vererek devam edeceğiz.

İş Haklarından Oluşan Tazminatlar

İş haklarından oluşan tazminatlar nelerdir? Bunları birkaç madde halinde belirtecek olursak;

 • Kıdem tazminatı
 • İhbar tazminatı
 • Kötü niyet tazminatı
 • Destekten yoksun kalma tazminatı
 • Akdi tazminatlar
 • Sendikal tazminatlar
 • Kötü niyetli fesihten doğan tazminat hakları

İş akdinden oluşan tazminat hakları hem işçinin, hem de işverenin talep edebileceği tazminat türlerindendir. Burada esas alınması gereken durum, iş sözleşmesi kurallarının gerekliliğini hangi tarafın yerine getirmediği olmaktadır. Ülkemizde de sıklıkla rastlanan bu dava türleri, davanın türüne göre 1,5 ile 2 yıl arasında sürmektedir. Kanun koyucu bu sebebe dayanarak, davaların daha kısa sürede bitmesi için, yeni sistem olarak arabuluculuk hizmetini kurmuştur.

Tazminat davası türleri hakkında danışmanlık ve avukatlık görüşmesi yapmak için, Büyükçekmece Avukat ile görüşebilirsiniz.

Tebligatın Yapılma Usulü Nasıl Olur sorusunun yanıtını almak için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder