İş Davası Nedir

İş Davası Nedir

İş Davası Nedir? 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre İş Mahkemesi; iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak, tazminat, tespit vb. davalara bakmakla görevli olan Hukuk Mahkemesidir.

İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlık uzlaşmaya varamıyorsa ve işçi haklarını alamadığını, kötü davranışa maruz kaldığını düşünüyorsa iş mahkemesi davası açabilir.

İş mahkemeleri işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklar ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) taraf olduğu anlaşmazlıkları çözmektedir.

İş yerinizde uzlaşmaya varamadığınız durumlar için; İş Mahkemesi, İş Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesine başvurabilirsiniz.

2018 yılında yürürlüğe giren kanundan dolayı belirtilen bazı iş davaları için ilk öncelikle arabuluculuk sistemine başvurmanız gerekmektedir. (Detaylı Bilgi İçin İş Mahkemesinde Arabuluculuk Makalemize Bakabilirsiniz)

İş Mahkemesi Nedir

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre, iş mahkemesi iş hukuku anlaşmazlıklarından kaynaklanan alacak, tazminat, tespit ve buna benzer iş davalarına bakmakla görevli hukuk mahkemesidir.

İş Mahkemesinin Görevleri

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre İş Mahkemesinin görevlerini birkaç madde halinde inceleyebiliriz;

  • İşçiler ile işveren veya vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına iş mahkemesi bakmakla yükümlüdür. İşçiler haricinde gemi adamları ve gazetecilerin iş ilişkisi nedeniyle açtıkları her türlü dava hakkında yargılama görevi de iş mahkemesine aittir.

*İşçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı gibi tazminat alacaklarına ilişkin davalar iş mahkemesinde görülür,

*Ücret alacağı, fazla mesai alacağı, yıllık ücretli izin alacağı gibi Alacak Davalarına da İş Mahkemesi bakmakla yükümlüdür,

*İş kazasından kaynaklanan maluliyet veya ölüm nedeni ile Tazminat Davasına İş Mahkemesi bakmakla yükümlüdür,

*İş hukukundan kaynaklanan Tespit Davalarına İş Mahkemesi bakmakla yükümlüdür,

*İşe İade Davalarına İş Mahkemesi bakmakla yükümlüdür.

  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veya Türkiye İş Kurumunun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara, İş Mahkemesi bakmakla yükümlüdür. (İdari para cezalarına itirazlar ile 5510 sayılı Kanunun geçici 4. Maddesi kapsamındaki uyuşmazlıklar hariçtir.
  • Diğer özel kanunlar İş Mahkemesini özellikle görev kılmışsa, İş Mahkemeleri bu özel kanunların verdiği görevleri de yerine getirir.

İş Mahkemesinin Yargılaması

İş Mahkemelerinde BASİT YARGILAMA usulü uygulanmaktadır.

7036 sayılı Kanunun Basit Yargılama usulünün özelliklerini inceleyecek olursak;

  • İş Mahkemesinde basit yargılama usulünde mahkemede dava açılması ve davaya cevap verilmesi bir dilekçe ile olur.
  • Cevap süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Taraflar cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi veremezler.
  • Taraflar dilekçeleri ile birlikte, tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermek zorundadır.
  • İddianın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı dava açılması ile, savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesi ile başlamaktadır.
  • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri, İş Mahkemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanır.Kanun yoluna başvuru süresi, ilamın taraflara tebliğinden itibaren işlemeye başlar. Kanun yoluna başvurulan kararlar, Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay’a bağlanır.

İş Davası Nedir ve İş Davası Nasıl Açılır sorularının yanıtı için, Esenyurt İş Avukatı ile iletişime geçiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder