İş Sözleşmesi Nasıl Fesih Edilir

İş Sözleşmesi Nasıl Fesih Edilir

İş sözleşmesi nasıl fesih edilir ve bu etkende uygulanması gereken kurallar nelerdir? İş sözleşmesi, işveren ve işçi arasında yapılması gereken iş yükümlülükleri ve bundan dolayı oluşan sorumlulukların yerine getirilmesi gerektirdiğini belirtir. İşçi, işverene karşı iş yapma yükümlülüğüne sahiptir. İşveren ise, yapılan işe karşılık ücret ödeme ve diğer hakların sağlanması konusunda sorumludur. Taraflardan biri, diğerine karşı olan sorumluluğunu yerine getirmezse eğer karşı taraf iş akdini haklı sebeplerle ve uygun prosedürle fesih edebilir.

İş sözleşmesinin feshi, İş Kanunu kurallarına uygun şekilde yapılmazsa eğer ödenmesi gereken cezai şartlar olmaktadır. Bunlar işçi ve işveren açısından farklı haklar ve tazminatlar oluşturmaktadır. Yazımıza devam ederken, iş sözleşmesi nasıl iptal edilir konusunu açıklamaya devam edeceğiz.

Fesih Bildirimi

Fesih bildirimi, tek taraflı irade ile yapılan bir beyandır. Belirsiz süreli olan iş sözleşmelerinde, taraflardan biri diğerine Kanuni yolların belirlediği ihbar süresi uyarınca fesih bildiriminde bulunabilir. Bunun yanı sıra, belirsiz ya da belirli süreli iş sözleşmesinde, haklı bir fesih sebebinin oluşmasından sonra, ihbar süresi verilmeden de fesih kuralları uygulanabilir. Tarafların bu beyanı karşı tarafa ulaştırmaları da gerekmektedir. Karşı tarafın bu beyanı kabul edip etmemesi önem teşkil etmemektedir.

Yapılan fesih beyanı açık ve net ifadelerden oluşmalıdır. Ayrıca fesih bildirimi, karşı tarafa iletildiği andan itibaren, feshin hüküm ve sonuçları oluşacaktır.

İş sözleşmesi nasıl iptal edilir sorusunun yanıtını verdikten sonra makalemize, iş sözleşmesinin fesih sebebini oluşturacak durumlardan bahsedeceğiz.

İş Sözleşmesinin Sonlandırılma Sebepleri

İş sözleşmesinin sonlandırılma sebepleri nelerdir? Bu sorunun yanıtını maddeler halinde verecek olursak;

 • İşçi istifası
 • İş Kanunu 24. Madde gerekliliğince haklı nedenle tazminat hakkı talep ederek fesih
 • Kadın işçinin evlenmesi ile başlayan 1 yıllık yasal işten ayrılma süresi
 • İşverenin iş sözleşmesini sonlandırması
 • Geçerli sebeple tazminatlı fesih
 • İş Kanunu 25. Madde gerekliliğince haklı sebeplerden dolayı, ihbarsız ve kıdem tazminatsız fesih
 • Emeklilik
 • Ölüm
 • Askerlik
 • Tarafların anlaşması
 • Belirli süreli iş sözleşmesinde, geçerli sürenin dolması

İş sözleşmesi nasıl fesih edilir ve diğer iş davalarınız hakkında danışmanlık ve avukatlık görüşmesi yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Beylikdüzü İş Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Boşanma Sonrası İddet Süresi Kaldırma Davası yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder