Nisbi Boşanma Sebepleri

Nisbi Boşanma Sebepleri

Nisbi boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun düzenlediği sebeplerden olmaktadır. Boşanma, eşlerin ortak yaşamlarına hâkim kararı ile son verilmesi şeklinde açıklanabilir. Evlilik gibi boşanma da yenilik doğurucu bir hak olup münhasıran kişiye bağlı bir haktır. Boşanmak isteyen eşin dayanakları yani boşanma sebepleri mutlak ve nispi olmak üzere ikiye ayrılır. Mutlak boşanma sebeplerinde boşanma davasına bakan mahkeme mutlak sebeplerin varlığı halinde evliliğe etkisini incelemeden boşanmaya karar verecektir.

Kanunda boşanma sebebi olarak belirtilen eylemin açılmış davada ispat edilmiş olması, boşanma kararı verilmesi için yeterli olamıyorsa bu durumda nisbi boşanma sebebi vardır. Dolayısıyla nisbi boşanma sebebi bu sebeple takdire bağlı bir boşanma sebebidir.

Bu vakıanın evliliğe olan etkisine bakılmaktadır. Bu durum karşısında ortak yaşamı sürdürmenin beklenemezliğinin gerçekleşmesi şarttır. Nisbi boşanma sebepleri kendi içerisinde birkaç gruba ayrılmaktadır.

Nisbi Boşanma Sebepleri Nelerdir

Nisbi boşanma sebepleri nelerdir sorusunun yanıtını, makalemizin bu kısmında belirteceğiz. Kanunda belirlenen nisbi boşanma sebeplerini belirtecek olursak;

  • Suç işleme: Eşlerden biri küçük düşürücü, yüz kızartıcı bir suç işler veya haysiyetsiz hayat sürer ise, diğer eşten ortak yaşamı devam ettirmesi beklenemez ve bu gibi durumlarda boşanma davası açılabilir.
  • Haysiyetsiz hayat sürme: Namus, şeref ve itibar değerlerine aykırı bir yaşam tarzını benimseme ve ona göre yaşamını idame ettirme olarak açıklanabilir. Bu yaşam tarzının süreklilik arz eden bir yaşam tarzı olması gerekir. Sürekli sarhoşluk, genelev işletmeciliği, jigololuk, kumarbazlık haysiyetsiz hayat sürme olgusuna örnek olarak verilebilir.
  • Akıl hastalığı: Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.
  • Evlilik birliğinin sarsılması: Bu kapsamın içerisinde birçok etken yer almaktadır. (Bakınız: Evlilik birliğinin temelinden sarsılması)

Yukarıda belirttiğimiz durumlar, Kanun koyucu tarafından da boşanma sebepleri olarak değerlendirilmektedir.

Boşanma Davasında Yargılama Usulü

Boşanma davasında yargılama usulü hakkında birkaç madde belirtecek olursak;

  • Hâkim, bu olgular hakkında gerek re’sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.
  • Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hâkimi bağlamaz.
  • Hâkim, kanıtları serbestçe takdir eder.
  • Boşanmanın sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

Nisbi boşanma sebepleri ve diğer boşanma sebepleri hakkında görüşme yapmak için, Esenyurt Boşanma Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Özel Boşanma Sebepleri makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder