Tenkis Davası

Tenkis Davası

Tenkis davası saklı paylı mirasçıların ve bazı durumlarda saklı paylı mirasçıların alacaklarının, hâkimden miras bırakanın tasarruf oranını aşan kazandırmalarının bu oranda etkisizleştirilmesini talep ettikleri davalardır. Bu dava, yenilik oluşturan bir dava niteliğindedir. Zira bu davadaki talep doğrultusunda hâkimin vereceği kararla, miras bırakanın yaptığı bazı kazandırıcı işlemler, mirasın açıldığı tarihten itibaren geçmişe etkili olarak hüküm oluşturmak suretiyle, kısmen veya tamamen geçersizleşmiş olacaktır.

Tenkis davası içerisinde yer alan davacılar iki kısımda incelenebilir. Bunlar; saklı paylı mirasçılar ve saklı paylı mirasçıların alacaklıları ve icra masasıdır.

Hukuk büromuz tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanan makalemize bu dava içerisinde yer alan davacı taraflar hakkında bilgi vererek devam edeceğiz.

Tenkis Davasında Saklı Paylı Mirasçılar

Tenkis davasında saklı paylı mirasçılar, bu davayı açmaya hakkı olan kişilerdir. Tenkis davası açma hakkı, her bir saklı paylı mirasçıyı koruyan bir hak olduğundan, gerek miras şirketine tayin edilen temsilci gerekse vasiyeti yerine getirme görevlisi (vasiyeti tenfiz memuru) bu davayı açma yetkisine sahip değildir.

Tenkis davasını açmak için; saklı paylı mirasçılar da istekleri doğrultusunda, diğerlerinden bağımsız olarak bu davayı açabilmektedir. Eğer ki; saklı paylı mirasçının fiil ehliyeti yoksa örneğin küçük yaşta biri ise, bu davayı onun yerine Kanuni temsilcisi olan kişi açabilir. Davayı açmaya yetkisi olan kişi, bunu ihmal ederse veli ya da vasinin sorumluluğuna dair hükümler çerçevesinde sorumlu tutulacaktır.

Tenkis Davasında Saklı Paylı Mirasçıların Alacaklıları

Tenkis davasında saklı paylı mirasçıların alacaklıları bazı haklara sahip olmaktadır. Miras Kanunu Madde 562’de, saklı paylı mirasçıların dışında bu kişilerin alacaklılarının da tenkis davası açabileceği düzenlemesi yapılmıştır. Bu alacaklıların dava açma hakkı, saklı paylı mirasçılara göre bazı bakımlardan sınırlı olmaktadır. Bu konu hakkında birkaç madde belirtecek olursak;

  1. Alacaklısı oldukları saklı paylı mirasçı hakkında, elinde aciz vesikası varsa dava açılabilir. Aciz vesikası mirasın açıldığı tarihte bulunmalıdır. Şayet bu vesika, miras açıldıktan sonra alınmışsa, borçlu mirasçı aleyhine mahkeme kararı ve icra takibi daha önce gerçekleşmiş olsa bile alacaklı tenkis davası açamaz.
  2. Alacaklılar ve iflas masası ancak saklı paylı mirasçıya dava açması için bir süre verip, bunun verimsiz geçmesi üzerine dava açabilir. Verilen sürenin “uygun süre” olması gerekmektedir.

Tenkis davası ve diğer Miras Hukuku davalarınız hakkında, detaylı görüşme yapmak için, Esenyurt Avukat ile iletişim kurabilirsiniz.

İş kazası tazminat alma şartları hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder