Mirasın Gerçek Reddi Dava Dilekçesi

Mirasın gerçek reddi dava dilekçesi nasıl düzenlenmelidir? Reddi miras, miras hukuku kapsamına göre her mirasçının yasal hakkıdır. Terekenin borca batık olması durumunda ya da mirasçının kendi hür iradesi kapsamında miras reddedilebilir.

Türk medeni hukukuna göre, açılmasına onay verilen her dava için konuya uygun şekilde dilekçe düzenlenmelidir. Vekil avukat eşliğinde ilerletilen davalarda dilekçe düzenlenmesini avukat yapmaktadır. Fakat dava sürecini şahıs kendisi ilerletecekse dilekçe vb. diğer bütün işlemlerden kendisi yükümlüdür.

Dava dilekçesi mahkemeye ve hâkime ulaşan ilk evraktır bu nedenle de oldukça dikkatli ve önemli şekilde düzenlenmesi gerekir. Mahkemeye ulaşan dava dilekçesinin sonrasında, mahkeme dilekçe örneğini davalı tarafa tebliğ eder ve davalı tarafın cevap dilekçesi hakkı oluşur.

Avukatsız Reddi Miras Dilekçesi

Mirasın gerçek reddi dava dilekçesi avukatsız ilerletilen davalarda mirasçı sıfatında yer alan kişinin sorumluluğundadır. Miras bırakanın ölümü ile birlikte mirasçı sıfatında yer alan kişi mirası kabul eder ya da reddeder. Mirası reddetmek isteyen mirasçı süresi içinde Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmalıdır. Bu başvuru dilekçe aracılığı ile reddi miras davası açılarak gerçekleşir.

Mirasın reddi davası dilekçesine örnek bir şablon şu şekildedir;

… SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI:

DAVALI: HASIMSIZ

DAVA KONUSU: MİRASIN REDDİ

AÇIKLAMALAR:

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu, HMK sair yasal mevzuat

DELİLLER: Mirasçılık belgesi, nüfus aile tablosu, müteveffanın mal varlığı araştırması, müteveffa hakkında olan borç belgeleri, bilirkişi incelemesi ve her türlü sair deliller

SONUÇ VE TALEP: Dilekçe içeriğinde arz ve izah edilen sebeplerle, murisin terekesinin borca batık olduğu tespitlidir. Bu nedenle sağ kalan eşin mirası reddettiğine dair karar verilmesi taleplidir.

TARİH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DAVACI

Avukatsız Mirasın Reddi Dilekçesi

Mirasın gerçek reddi dava dilekçesi yukarıda belirttiğimiz şekilde oluşturulur. Fakat belirtilen örnek tablo borca batık olan mirasın reddi için geçerlidir. Bu sebeple de tablo da yer alan açıklama kısmı da maddeler halinde mirasın hangi şekillerde borca batık olduğunu belirten beyanlara uygun şekilde yazılmalıdır.

Mirasın reddedilmesi sadece borca batık nedeniyle olmaz. Bunun yanı sıra mirasçı manevi sebeplerden dolayı da mirası reddetme hakkına sahiptir. Eğer mirasçı manevi değerler doğrultusunda miras hakkından feragat etmeyi talep ediyorsa, dilekçe düzenlenmesi de o kapsama uygun olmalıdır.

Manevi nedenlere bağlı olarak reddedilmesi talep edilen dava dilekçesi düzenlenirken, borç olduğuna dair kanıtlara vb. unsurlara dilekçede yer verilmesine gerek olmamaktadır. Her iki durumda da en önemli kurallardan biri, zaman aşımı süresidir. Bu dava türündeki zamanaşımı süresi 3 ay olmaktadır.

Reddi Miras Dilekçe Ücreti

Mirasın gerçek reddi dava dilekçesi avukat tarafından ya da şahıs tarafından düzenlenebilir. Kanun koyucu bu dava türünde avukatla süreç ilerletme zorunluluğu yapmamıştır. Fakat mirasçı hak kaybına uğramamak veya doğru işlem yapmak gibi etkenlerden dolayı, konu hakkında uzman avukat desteği alabilme hakkına sahiptir.

Örnek verecek olursak; Reddi miras davası sürecini kendisi ilerletmek isteyen mirasçı, dilekçe yazılması işleminde avukat desteği alabilir. Mirasçı avukat ile görüşme sağlayarak konu hakkında detaylı bilgi verir ve avukat bilgiler eşliğinde dilekçe düzenlenmesini kanunlara uygun şekilde yapar.

Avukatlar, sadece dilekçe yazma konusunda da müvekkile destek olabilirler. Dava dilekçesi yazılması içinde Baro kuralları kapsamında ücret belirlemesi yapılmaktadır. Baro, yazılacak dava dilekçesinin türüne göre alt taban ve üst taban fiyatı belirler ve avukatlarda bu aralıkta bir ücret karşılığında dava dilekçesini düzenler.

Kimler Reddi Miras Yapamaz

Mirasın gerçek reddi dava dilekçesi düzenlenmeden önce bilinmesi gereken bir gerçeklikte, bu davayı kimlerin açabileceği hakkındadır. Mirasın reddedilebilmesi için kişinin mirasçı sıfatını hak kazanmış olması gerekir.

Mirasçı sıfatı; yasal mirasçı ve atanmış mirasçı olarak ikiye ayrılır. Yasal mirasçı, miras bırakanın alt ve üst soyundan olan kişilerdir. Atanmış mirasçı ise, miras bırakanın kanaatiyle mirasa dâhil edilen kişidir.

Miras hukuku kapsamına göre, sadece mirasçı sıfatında yer alan kişiler reddi miras yapabilir. Ayrıca miras bırakan hayatta olduğu sürece, mirasçılar kesinlikle mirası reddedemez. Çünkü miras bırakan yaşadığı sürece, mirası hakkında saklı paylar dâhilinde söz sahibidir.

Mirasın gerçek reddi dava dilekçesi ve miras davası hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

2

Yorum Gönder