Ücretsiz Boşanma Davası

Ücretsiz boşanma davası açılabilir mi? Boşanma, ortak hayatın sonlandırılması için, geçerli olan resmi işlemlerdir. Boşanma kendi içerisinde 3 gruba ayrılır. Bunlar; Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve eylemli ayrılık sebebiyle boşanma davasıdır. Dava türünün nasıl olacağına; tarafların evlilik süresi, ayrı kalma süresi ve aralarındaki uzlaşma konuları değerlendirildikten sonra karar verilir.

Boşanma davaları ücretleri konusunda, Baro her yıl düzenleme yapar. Bu düzenleme çerçevesinde avukatlar ücret belirlemesi yapar. Baronun belirlemiş olduğu en alt ve en üst ücret seviyesi aralığında, ücret belirlenmesi gerekir. Avukatın daha az ya da daha fazla ücret talep etmesi, haksız rekabet oluşturacağı için yasak olan bir durumdur.

Kişiler kendi tercihleri doğrultusunda avukatla ya da avukatsız şekilde boşanma davası süreci ilerletebilirler. Kanun koyucu bu konuda hakkında kısıtlama getirmemiştir. Fakat süreci avukat eşliğinde ilerletmek, her zaman hakların korunması açısından avantaj sağlayan bir durumdur.

Ücretsiz boşanma davası ilerletmek isteyen kişilerde; Baronun ücretsiz atamasını yaptığı, vekil avukatlarla çalışma ilerletebilirler. Adliye aracılığı ile yapılabilecek bu başvuruda, kişinin maddi gelirinin hiç ya da çok az olması ve bu durumun kanıtlanabilir olması gerekir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davasının açılabilmesi için, ilk olarak davanın hangi şekilde açılacağı belirlenmelidir. Sonrasında resmi işlemler başlatılmalıdır. Maddeler halinde açıklayacak olursak;

Anlaşmalı boşanma davasının açılma şekli: Bu dava türünde tarafların evliliği 1 yıl sürmüş olmalıdır. Ayrıca boşanmanın maddi ve manevi bütün sonuçlarında uzlaşma sağlamış olmaları gerekir. Bunun sonrasında taraflar arasında anlaşma yapılan maddeleri belgeleyecek şekilde, anlaşmalı boşanma protokolü yapılır ve imzalanır. Son olarak da, anlaşmalı boşanma dilekçesi düzenlenir ve resmi işlemler başlatılır. Resmi işlemler harç ödemesi, dosya düzenlemesi ve diğerleri şeklindedir. İşlemler adliyeden yapılır.

Çekişmeli boşanma davasının açılma şekli: İlk olarak kanun koyucunun da belirlemiş olduğu, boşanmayı gerektiren sebepler belirlenir. Bu doğrultuda, çekişmeli boşanma davası dilekçesi oluşturulur. Dava dilekçesi çok önemli olmaktadır. Çünkü hâkime sunulacak ilk yazılı belge dilekçedir ve olayların tamamen anlatılması bu şekilde başlar. Dilekçe yazılım işleminin sonrasında, adliyede yapılması gereken; Dosya düzenlenmesi, harç ödemesi vb. işlemler yapılır.

Ücretsiz boşanma davası ilerletmek isteyen kişiler, bütün bu işlemleri kendileri yapabilir veya Baro tarafından ataması yapılan vekil avukat bu işlemleri yapabilir.

Boşanma Davası Dilekçesi

Boşanma davalarında mutlaka yapılması gereken işlemlerden biri de, boşanma dilekçesi düzenlenmesidir. Dilekçe, mahkemeye sunulan ilk yazılı evraktır ve hâkim konuyu bu şekilde öğrenir. Bu nedenle de, dikkatli hazırlanması gereken bir unsurdur.

Anlaşmalı boşanma davasının prokotokolü hazırlanırken, maddi ve manevi olarak bütün talepler ve istekler açık şekilde bu içerikte yer almalıdır. Çekişmeli boşanma davası dilekçesinde de; Yaşanılan vakıalar, deliller, şahitler, Yargıtay kararları vb. diğer bütün unsurlar dilekçe içeriğinde yer almalıdır.

Avukatsız Boşanma Davası Açma Ücreti

Türk Medeni Hukuku kanunlarına göre, boşanma davası süreci avukat ile ilerletilmek zorunda değildir. Bu durumda kişiler, dava süreçlerini ve yapılması gereken bütün işlemleri kendileri yaparlar. Bu durumda merak edilen bir konuda, yapılması gereken ödemeler olmaktadır.

Ücretsiz boşanma davası ilerletilmesi için, Barodan avukat ataması yapılabileceğini belirtmiştik. Fakat kişi davasını kendisi ilerletmek isterse, bu durumda ödemesi gereken belli başlı ücretler olur. Bu ücretler adliyede yapılması gereken ödemelerdir ve harç ödemeleri olarak bilinmektedir. Harç ödemeleri karşı tarafa ve dava açan tarafa gerekli olan tebliğlerin yapılması için yapılan ödemelerdir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır Avukatsız

Avukatsız şekilde boşanma davası ilerletmek istiyorsanız, süreçte yapılması gereken bütün işlemler sizin sorumluluğunuzda gerçekleşir. Özellikle belirtmek isteriz ki; Boşanma davası süreçlerinde avukatla işlem ilerletmeyen kişilerin, mağduriyet yaşayarak hak kaybı yaşaması kaçınılmaz olmaktadır.

Boşanma davalarının sonuçlarına göre kişiler, hem maddi hem de manevi şekilde kayıplar yaşayabilir. Bu durumlara örnek verecek olursak; Velayet hakkının yitirilmesi, tazminat hakkının yitirilmesi, nafaka hakkının yitirilmesi durumlarını gösterebiliriz.

Ücretsiz boşanma davası ve boşanma davası hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

0

Yorum Gönder