Velayet Davası Pedagog Raporu

Velayet davası pedagog raporu ne demektir? Velayet, çocuk yetişkin olana kadar sürede geçerli olan ve çocuğa dair kararları vermede anne ve babanın yetkisinin olduğu kapsamdır. Evlilik dışında doğan çocuğun velayeti, kanuni işlemler uygulanmadığı müddetçe (babanın çocuğu tanıması vb. işlem) sadece anneye aittir. Evlilik birliğinde dünyaya gelen çocuğun velayeti, anne ve babaya aittir. Fakat boşanma davasının başlaması ile çocuğun velayet hakkında da değişiklik olur.

Anlaşmalı boşanma davasında, taraflar çocuğun velayetine ve diğer etkenlere ortak şekilde karar vermelidir. Anlaşma sağlanamazsa eğer dava, çekişmeli boşanma davası olarak açılır. Çekişmeli boşanma davasında da, çocuğun velayeti hakkında karar verme yetkisi hâkime aittir. Hâkim, velayet kararını verirken çocuğun çıkarlarını göz önünde bulundurur. Bu sebeple de, velayet davası pedagog raporu oldukça önemlidir. Pedagog raporunda, çocuğun taraflara karşı ruhsal etkileri ölçülür ve değerlendirilir.

Pedagog Raporu İncelemesi

Pedagog raporunda pek çok etken araştırması yer alır. Aile mahkemesi, velayet kararını verirken düzenlenen bu rapordan da faydalanır. Pedagog, velayete dair inceleme yaparken birden fazla unsurun incelenmesiyle ilgili çalışma yapar. Bu konulara bazı örnekler verecek olursak;

  • Tarafların maddi gelir ve giderleri
  • Tarafların çocuğa sağlayabilecekleri ev ortamı
  • Tarafların çocukla ilgilenme kapasiteleri
  • Tarafların yaşam tarzları
  • Çocuğun ruhsal durumu
  • Çocuğun yaşı, eğitim durumu
  • Çocuğun özel gereksinimleri

Pedagog Raporuna İtiraz

Hukuk sistemimize göre, mahkemenin ve yetkili mercilerin vermiş olduğu kararlara tarafın itiraz hakkı vardır. Süresi içinde ve kanunen geçerli olan itiraz işlemleri, mahkemenin kararı tekrardan değerlendirmesini sağlar. Velayet davası pedagog raporu itirazı da bu kapsam içerisinde yer almaktadır.

Sosyal inceleme raporu olarak da bilinen bu rapor, titiz çalışmalar sonrasında düzenlenir. Fakat kötü niyetli olan taraf, hakkında olan bilgilerin farklı etkenlerle saklanmasını sağlamış olabilir. Bu durumda da, karşı tarafın rapora itiraz etme hakkı oluşur.

Düzenlenen rapora itiraz edilebilmesi için, konuya dair dilekçe düzenlenmelidir. Dilekçe içeriğinde; raporda düzenlenen konu başlıklarının hangi sebeplerden dolayı gerçek dışı olduğu beyan edilmelidir. Ayrıca raporda yer alan konuların doğru şekilleri de, düzenlenen dilekçe içeriğinde olmalıdır.

Velayet davası pedagog raporu ve velayet davası hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

0

Yorum Gönder