Bilişim Sistemine Girme Suçu Ve Cezası

Bilişim Sistemine Girme Suçu Ve Cezası

Bilişim sistemine girme suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu maddeleri arasında yer almaktadır.  TCK madde 243/I’dan yola çıkarak belirtebiliriz ki, “ Bilişim sisteminin bütününe ya da bir kısmına, hukuka aykırı olarak girme ve orada kalmaya devam etme” suç olarak düzenlenmiştir. TCK madde 243/2’de ise, bu suçun bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi cezanın indirilmesini gerektiren nitelikli bir hal olarak belirtilmiştir. Bide diğer madde de ise, sistemin içerdiği verilerin yok olması veya değişmesi suçun nitelikli hali olarak belirtilmiştir yani cezanın ağırlaştırılma sebebidir.

TCK madde 243/I ise, suçun oluşması için mutlaka verilerin ele geçirilmesi zorunluluğunu aramamakta, hukuka aykırı olarak sisteme girilmesi ve orada kalınmasını suç haline getirmektedir. Son yıllarda, bilişim sistemine girme suçu hakkında olan kanun maddeleri oldukça genişletilmiştir.

Bilişim Suçuna Teşebbüs

Bilişim suçuna teşebbüs nasıl olmaktadır? Suç, bilişim sisteminin tamamına veya bir kısmına girilmesi ve belli bir süre orada kalınmasıyla birlikte tanımlanır. Bu yönüyle bilişim sistemine girme suçu, salt hareket suçudur. Sisteme girilmesi ve orada kalınmasının, sisteme veya onun içerdiği verileri tehlikeye düşürmesine, bunlara zarar vermiş olmasına gerek yoktur.

Eylem sonucunda sistem veya içerdiği veriler de zarar görmüş ise, bu durum netice sebebiyle cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren nitelikli hal oluşturur. Buna karşılık fail, sisteme veya onun içerdiği verilere zarar vermek kastı ile girmiş ise, bu durumda uygulanacak hüküm TCK madde 244 olacaktır. Bilişim sistemine girme suçu başlıklı makalemizin son kısmında, bu suçun nitelikli hallerinden bahsedeceğiz.

Bilişim Sistemi Suçunda Nitelikli Haller

Bilişim sistemi suçunda nitelikli haller, cezanın artmasına sebep olan durumlardır. Hukuka aykırı erişin nedeni ile sistemin içerisindeki verilerin yok olması veya değişmesi bu suçta netice yüzünden cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren nitelikli hal oluşturur. Bu nedenle, failin kastının verilerin yok olması veya değişmesine yönelik olması gerekmez. Öyle ki, eğer fail sistem içerisinde yer alan verileri yok etmek veya değiştirmek kastıyla sisteme girmiş ise, bu durumda zaten bu suç değil, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu işlenmiş olmaktadır.

Bilişim sistemine girme suçu ve cezası hakkında danışmanlık görüşmesi yapmak için, Beylikdüzü Ceza Avukatı ile iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder