Ceza Davasında Yakalama

Ceza Davasında Yakalama

Ceza davasında yakalama kapsamı Türk Ceza Kanununda geniş bir yere sahip olmaktadır. Yakalama istemi, hâkim kararı olmadan şüphelinin özgürlüğünün kısıtlanarak, denetim altında tutulmasıdır. Yakalama olgusunun belli bir şekli olmamaktadır. Yani kişiye daha öncesinden yakalanacağı ile ilgili haber vermeyi gerektirmeyen bir durumdur. Ayrıca suçüstü olan durumlar dışında, yakalama soruşturmanın ilk etabında sıklıkla başvurulan bir durum değildir.

Kanun, şüpheliyle fiilen temas kurulmadan önce kapsamlı bir şekilde delil araştırması yapılmasının, hukuki olarak alt yapısını önemli ölçütlerde oluşturmuştur. Ceza davasında gözaltı ve yakalama konusunu incelerken birkaç başlık altında toplayabiliriz. Bunlar;

  • Doğrudan Yakalama
  • Yakalama için yetkili olan kişi
  • Yakalanan kişiye haklarının belirtilmesi
  • Yakalama tutanağının hazırlanması
  • Yakalama Emri
  • Yakalanan kişinin Mahkemeye götürülmesi

Kişilerin Yakalama Yetkisi

Kişilerin yakalama yetkisi konusu hakkında makalemizin bu kısmında bilgi edinebilirsiniz. Kanun koyucu bazı farklı oluşan eylemlerde herkese yakalama yetkisi vermektedir. Ceza davasında yakalama şeklinde tabir edilen bu durumu birkaç madde halinde belirtecek olursak;

  • Suç işlerken yakalama. Yani suçüstü olarak tabir edilen durum, işlenmekte olan suç ve bir süre önce suçun işlendiğini gösteren eşya delille yakalanan kişinin işlediği suçu kapsar.
  • Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçma olasılığının bulunması ya da suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin hemen kimliğini belirleme olanağının bulunması.

Yukarıdaki maddelerden de anlaşılacağı gibi, herkes tarafından yapılan yakalama yetkisi suçüstü faktörü ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca bu etkenden sonra suçlu, kolluk kuvvetlerine teslim edilmelidir.

Kolluk Kuvvetlerinin Yakalama Yetkisi

Kolluk kuvvetlerinin yakalama yetkisi de, Kanun koyucu tarafından belirlenen sınırlamalar içindedir. Belirtilen maddelerden yola çıkarak diyebiliriz ki; “Kolluk kuvvetleri, herkesin yakalama yapabildiği durumlarda yetkili olduğu gibi, tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlemesini gerektiren ve gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda, Cumhuriyet Savcısına ya da amirlerine başvurma olanağı olmadığı takdirde, yakalama yetkisine sahip olur”.

Görüldüğü gibi ceza davasında yakalama yetkisi, Kanun kapsamında hem kişilere hem de Kolluk kuvvetlerine verilir.

Ayrıca soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olmakla birlikte, çocuklara, beden ya da fikir eksikliği, malullük ya da güçsüzlükleri nedeni ile kendilerini idareden mağdur bulunanlara karşı işlenen suçüstü durumlarında, kişilerin yakalanması şikâyete bağlı olarak yapılması şartı yoktur.

Ceza davasında yakalama ve diğer dava konularınızla ilgili detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Kimler tenkis davası açabilir sorusunun yanıtı için, bir sonraki makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder