Mal Paylaşımı Davasında Mahkeme

Mal Paylaşımı Davasında Mahkeme

Mal paylaşımı davasında mahkeme kısmını iki bölüme ayırarak incelemek gerekmektedir. Bunlar; Görevli mahkeme ve yetkili mahkemedir. Eşler mal paylaşımı davasını açarken bu iki kesin bilgiyi bilmelidir. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki; Kanun koyucu bu davayı avukat ile ilerletme zorunluluğu belirtmemiştir. Fakat dava sürecinde edinilmesi gereken bilgiler, hazırlanması gereken belge ve delillerin detayları oldukça önemlidir. Bu durum kişilerin hak kaybı yaşamasına sebep olmaktadır. Bunun içinde avukat desteği almak, hak kaybı yaşamanızı önleyecek en önemli faktördür.

Mal paylaşımı davalarında görevli mahkeme aile mahkemesi olmaktadır. Yetkili mahkeme ise, MK madde 214’te belirlenen durumlara göre olmaktadır. Yani konu hakkında tek bir yetkili mahkeme olmamaktadır. (Bakınız: Mal paylaşımı davasında yetkili mahkeme) Mal paylaşımında mahkeme bilgileri doğru bilinmezse ve bu sebeple yanlış dava işlemleri yapılırsa, davanın reddi gerçekleşebilir.

Tasfiye Davasında Yetkili Mahkeme

Tasfiye davasında yetkili mahkeme, TMK madde 214’te yer almaktadır. Eşlerden birinin ölümü durumunda mal rejimi sona erer. Mal rejiminin ölümle sona ermesi durumunda ölen eşin son yerleşim yeri mahkemesi tarafından mal rejimi tasfiyesi davası açılabilir.

TMK madde 179 hükmüne göre eşlerin boşanması durumunda mal rejiminin tasfiyesinde eşler hangi mal rejimine bağlı ise o mal rejimine ilişkin hükümler uygulanır. TMK hükümlerine göre eşlerin boşanmasına karar verilmişse bu davalarda yetkili olan mahkeme tarafından eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davaya bakılacaktır.

Mal paylaşımında mahkeme başlıklı yazımızın son kısmında, katılma alacağı davasının mahkemelerinden bahsedeceğiz.

Katılma Alacağı Davası Mahkemeleri

Katılma alacağı davası mahkemeleri nelerdir sorusunun yanıtını, makalemizin bu kısmında bulabilirsiniz. 47887 sayılı kanunun amacı, aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerini düzenlemektir. Bu Kanun, aile hukukundan doğan dava ve işleri görmek üzere kurulan aile mahkemelerine dair hükümleri kapsamaktadır. İş bu davada da görevli mahkeme, aile mahkemesi olmaktadır. Aile mahkemesinin olmadığı adliyelerde ise, asliye hukuk mahkemesi görevlidir.

Bu davada yetkili mahkeme ise, TMK madde 214 uyarınca; Mal rejiminin ölümle sona ermesi durumunda ölen kişinin son yerleşim yeri olmaktadır. Diğer durumlarda ise, davalı eşin yerleşim yeri mahkemesi yetkili olmaktadır.

Mal paylaşımı davasında mahkeme ve diğer dava konularınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, Esenyurt Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan İştirak Nafakası Hesaplaması makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder