Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

Boşanma davasında mal paylaşımı davanın maddi sonuçlarından birisi olmaktadır. Mal paylaşımı konusunda uzlaşmaya varamayan taraflar anlaşmalı boşanma davası açamazlar. Ayrıca bu paylaşım 2002 yılında Ülkemizde yürürlüğe giren Kanundaki değişiklik sonrası, taraflara daha farklı haklar da tanımıştır. Şöyle ki; 2002 yılından önce yapılan evliliklerin sonlandırılmasında, mallar kimin adına ise diğer taraf hak iddia edemiyordu ve bu durumda genel olarak kadınlar, mağduriyet yaşıyorlardı. Yeni yapılan yasal düzenlemeye göre ise; taraflar evlilik birliği içerisinde edinilen mallarda ortaktır. Burada dikkat edilmesi gereken kural şöyle olmaktadır; “Farklı bir mal rejimi uygulaması seçilmemişse veya edinilen mal miras payı ile alınmamışsa mal rejimi kuralı geçerlidir. (Konular hakkında makale seçenekleri için, internet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz)

Boşanma davasında mal paylaşımı ile ilgili olarak üç talepte bulunabilir:

  • Katılma Alacağı,
  • Katkı Payı Alacağı,
  • Değer Artış Payı Alacağı

Mal Paylaşımı Davasında Zamanaşımı

Mal paylaşımı davasında zamanaşımı süresi dikkate alınması gereken önemli bir husustur. Kanun koyucunun belirlemiş olduğu süreler içerisinde, bu dava açılmazsa kişinin hak süresi düşer ve dava olamaz. Bu dava, boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içerisinde açılmalıdır.

Uygulamada boşanma davası sonuçlanmadığı halde ayrı bir dava ile mal paylaşımı talep edilmektedir. Bu halde, mal paylaşımı davasına bakan mahkeme boşanma davasının kesinleşmesini beklemekte ve zamanaşımı sorunu bu şekilde yaşanmamaktadır. Ülkemizde belirlene zamanaşımı süresi ile yurtdışında uygulanan zamanaşımı süresi faklılık göstermektedir. Bu sebepten dolayı, yurtdışında evlilik yaşayan kişilerin bu konuda, bulundukları Ülkenin zamanaşımı süresini öğrenmeleri gerekir.

Boşanma davasında mal paylaşımı ile ilgili olarak bilinmesi gereken bir durumda, davadaki görevli ve yetkili mahkeme olmaktadır. Makalemizin son kısmında bu konu hakkında bilgilendirme yapacağız.

Mal Paylaşımı Davasında Mahkeme

Mal paylaşımı davasında mahkeme konusunu; Yetkili ve görevli mahkeme olarak iki şekilde incelememiz gerekir.

Boşanmada mal paylaşımı davası için görevli mahkeme Aile Mahkemesi olmaktadır. Yetkili mahkeme ise;

  • Eşlerden birinin ölümü nedeniyle mal rejimi sona ermiş ise, ölenin son ikametgâhında bulunan mahkemesi yetkilidir.
  • Evlilik mahkemenin boşanma kararı ile sona ermişse veya devam eden bir boşanma davası varsa, boşanma davasına bakmaya yetkili olan mahkeme mal rejiminin tasfiyesini, yani boşanma halinde mal paylaşımını yapmakla da yetkilidir.
  • Yukarıdaki iki durum haricindeki diğer tüm hallerde davalı eşin ikametgâhı aile mahkemesi boşanmada mal paylaşımı davasına bakmaya yetkilidir.

Boşanma davasında mal paylaşımı konusu hakkında detaylı görüşme yapmak için, Esenyurt Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Etkilerine Göre Boşanma Sebepleri hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder