Mirastan Mal Kaçırma Davası

Mirastan Mal Kaçırma Davası

Mirastan Mal Kaçırma Davası

Mirastan mal kaçırma davası Muvazaa davası da denilmektedir. Muvazaa davasında tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla aralarında gerçek iradelerine uyum sağlamayan, görünüşte geçerli olmasına rağmen, kendi aralarında hüküm ifade etmeyen bir sözleşme yapma konusunda ortak paydada anlaşmaları durumudur.

Örneğin, mal kaçırma amacı ile tapusu kendisine ait olan taşınmazları üçüncü kişilere tapuda satış yoluyla devreden miras bırakan muvazaalı işlem yapmış olmaktadır. Çünkü tarafların görünüşte yaptığı bu sahte satış işleminin amacı mirastan mal kaçırmayı gizlemektir. Bu nedenle, görünüşte yapılan satış işlemi de tarafların kendi aralarında gizli olarak (sözlü veya yazılı) yaptıkları sözleşme de geçersizdir.

Muvazaa şartlarının gerçekleşmesi için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Bunları sıralayacak olursak;

  • Tarafların gerçek amaçları ile yaptıkları işlemler arasında bilerek ve isteyerek yapılan bir uyumsuzluk olmalı,
  • Üçüncü kişileri aldatma amacı olmalı,
  • Tarafların muvazaalı işlem yapma konusunda aralarında anlaşmaları gerekmektedir.

Mirastan mal kaçırma kişinin Kanunen hakkı olan paydanın haklarının usulsüz olarak ortadan kaldırılmasıdır. Belirtilen bu konuda kendi paydasının elinden alındığını düşünen kişiler Miras Davası açabilme hakkına sahiptirler. Burada esas olan durum, yaşanılan eylemin gerçekliği ve bu durumda yapabilecekleriniz hakkında yeterli bilgi sahibi olmanızdır. Konu hakkında yeterli bilgiye sahip değilseniz hak kaybı yaşamanız kaçınılmaz bir durum haline gelebilir.

Mirastan Mal Kaçırma Davası

Mirastan mal kaçırma davası ile ilgili zaman aşımı nasıldır, bu davada nasıl bir usul uygulanmalıdır gibi soruların yanıtlarını makalemizin bu kısmında bulabilirsiniz.

İlk olarak belirtmek isteriz ki; mirastan mal kaçırma ile ilgili açacağınız davada zaman aşımı süresi bulunmamaktadır.

Mirastan mal kaçırma davasını saklı pay sahibi olunsun ya da olunmasın miras hakkı elinden alınan yani burada haksızlığa uğrayan tüm mirasçılar açabilme hakkına sahiptir. Dava açılarak sözleşmenin muvazaa nedeni ile geçersizliğini her türlü delil eşliğinde ispat edebilme hakkınız vardır.

Mirastan mal kaçırma için açılacak olan dava devam ederken mirasçının bu malı başkasına devretmemesi için ve hak kaybı yaşanmasını önlemek için mahkemeden ihtiyati tedbir talep edilmesi gerekmektedir.

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma)

Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma), bir kişinin mirasçısını miras hakkından mahrum bırakmak maksadı ile yaptığı karşılıksız kazandırmaları satış ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi göstermesidir. Buradaki temel amaç saklı paylı mirasçılarının ilerde tenkis davası açarak miras paylarını almalarının önünü kesmektir. Mirastan mal kaçırma davası, muvazaanın 4 unsurunun olup olmadığını araştırır. Bunlar;

  • Görünüşteki işlem (sözleşme),
  • Muvazaa anlaşması,
  • Üçüncü kişileri (mirasçıları) aldatma amacı,
  • Gizli sözleşme.

Miras davaları ve mirastan mal kaçırma ile ilgili olarak daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz eğer Büyükçekmece Avukat ile görüşebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorumlar (2)

Kardeşim babamı kandırarak 8 daire 2 dükkan olan binayı üstüne yaptırmış.. iki kız kardeşine birşey kalmasın diye.. oralarıda satarak elden çıkardı.. şimdi Tokiye verildi O bina. Alan kişilerde biliyor Babamdan devraldığını…. Annem aç dava.. al hakkını demişti. Babamı kandırmış kardeşim… Ben bakarım size, benim üstüme yap,. Kızlara kalmadin demiş.. annem anlattı..
1’er daireyide para vererek üstümüze aldık kızkardesimle. Evimiz olmadığı için..
Ozaman evin degeri 10.000 TL idi. 8.000 TL ödedik kardeşimiz den babamızın evini parayla aldık 😞
Babam 2002 de vefat etti..
Zaman aşımı süresi varmı açacağım davada..
Şahit olarak çok kişi var..
Davayı açsam kazanma şansım var mı sayın Avukat hanım..?
Saygılarımla ..

Merhabalar
Babam 1996 yılında yaptırdığı müstakil 5 katlı evi 1998 yılında annesine yani babbanneme devretmiş babam 2011 yılında vefat etti geriye dönük dava açma şansımız varmı zaman aşımı varmı ayrıca

Yorum Gönder