Mirastan Mal Kaçırma Davası

Mirastan Mal Kaçırma Davası

Mirastan mal kaçırma davası Muvazaa davası da denilmektedir. Muvazaa davasında tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla aralarında gerçek iradelerine uyum sağlamayan, görünüşte geçerli olmasına rağmen, kendi aralarında hüküm ifade etmeyen bir sözleşme yapma konusunda ortak paydada anlaşmaları durumudur.

Örneğin, mirastan mal kaçırma amacı ile tapusu kendisine ait olan taşınmazları üçüncü kişilere tapuda satış yoluyla devreden miras bırakan muvazaalı işlem yapmış olmaktadır. Çünkü tarafların görünüşte yaptığı bu sahte satış işleminin amacı mirastan mal kaçırmayı gizlemektir. Bu nedenle, görünüşte yapılan satış işlemi de tarafların kendi aralarında gizli olarak (sözlü veya yazılı) yaptıkları sözleşme de geçersizdir.

Muvazaa şartlarının gerçekleşmesi için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Bunları sıralayacak olursak;

  • Tarafların gerçek amaçları ile yaptıkları işlemler arasında bilerek ve isteyerek yapılan bir uyumsuzluk olmalı,
  • Üçüncü kişileri aldatma amacı olmalı,
  • Tarafların muvazaalı işlem yapma konusunda aralarında anlaşmaları gerekmektedir.

Mirastan mal kaçırma kişinin Kanunen hakkı olan paydanın haklarının usulsüz olarak ortadan kaldırılmasıdır. Belirtilen bu konuda kendi paydasının elinden alındığını düşünen kişiler Miras Davası açabilme hakkına sahiptirler. Burada esas olan durum, yaşanılan eylemin gerçekliği ve bu durumda yapabilecekleriniz hakkında yeterli bilgi sahibi olmanızdır. Konu hakkında yeterli bilgiye sahip değilseniz hak kaybı yaşamanız kaçınılmaz bir durum haline gelebilir.

Mirastan Mal Kaçırma Davası

Mirastan mal kaçırma davası ile ilgili zaman aşımı nasıldır, bu davada nasıl bir usul uygulanmalıdır gibi soruların yanıtlarını makalemizin bu kısmında bulabilirsiniz.

İlk olarak belirtmek isteriz ki; mirastan mal kaçırma ile ilgili açacağınız davada zaman aşımı süresi bulunmamaktadır.

Mirastan mal kaçırma davasını saklı pay sahibi olunsun ya da olunmasın miras hakkı elinden alınan yani burada haksızlığa uğrayan tüm mirasçılar açabilme hakkına sahiptir. Dava açılarak sözleşmenin muvazaa nedeni ile geçersizliğini her türlü delil eşliğinde ispat edebilme hakkınız vardır.

Mirastan mal kaçırma için açılacak olan dava devam ederken mirasçının bu malı başkasına devretmemesi için ve hak kaybı yaşanmasını önlemek için mahkemeden ihtiyati tedbir talep edilmesi gerekmektedir.

Miras davaları ve mirastan mal kaçırma ile ilgili olarak daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz eğer hukuk büromuza iletişim bölümündeki bilgilerden ulaşabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder