Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Sebepleri

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Sebepleri

Suç işleme sebebiyle boşanma sebepleri neler olmaktadır? Bilindiği gibi, TMK Kanunlarına göre boşanmanın gerçekleşebilmesi için geçerli nedenlere dayanması gerekir. Aksi olan durumlarda boşanma davası kabul edilemez ve reddedilir. Taraflardan birinin ciddi bir suç işlemesi y ada bu şekilde olan bir suça karışması sebebiyle, diğer tarafın boşanma davası istemi TMK Kanunları kapsamına göre geçerli bir boşanma sebebi olmaktadır.

Ülkemizde de sıklıkla bu sebepten dolayı boşanma davası açıldığı, istatistikler tarafından kanıtlanmıştır. Burada bahsi geçen suçun pek çok şekli olabilir. Kanuna göre suçun kapsamında yüz kızartıcı olması ve ortak hayatın çekilmezliği unsurunu barındırması gerekir. Ayrıca bilinmesi gerekir ki, suç işleme sebebiyle boşanma sebepleri etkeninin geçerli olabilmesi için, zamanaşımı süresi içerisinde dava açılmalıdır.

Evlilik Birliğinde İşlenen Suç

Evlilik birliğinde işlenen suç, diğer tarafın yaşam tarzını her türlü şekilde etkileyebilir. Kanunda da yüz kızartıcı suç olarak yer alan belli başlı suçlar için boşanma davasının açılabileceğini belirtmiştik. Fakat bu dava açılırken dikkat edilmesi gereken belli başlı hususlar da vardır. Şöyle ki; İş bu davanın açılabilmesi için işlenen suçun soruşturma ya da kovuşturma evresinde olması gerekir, ayrıca evlilik birliği sürecinde iken suçun işlenmesi gerekir.

Evlilik birliğinden önce işlenen yüz kızartıcı suç, eşten gizlenmişse ve eş bu durumu evlilik birliğinde iken öğrenmişse boşanmanın iptalini isteme hakkına sahiptir.

Suç işleme etkeniyle boşanma sebepleri başlıklı makalemizin son kısmında, dava sürecinde yaşanılacak olan aftan bahsedeceğiz.

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davasında Af

Suç işleme sebebiyle boşanma davasında af gerçekleşirse eğer, davanın bütün süreci değişime uğrar. Türk Medeni Kanunlarına göre boşanma davasının sebebi ne olursa olsun, dava süreci içerisindeyken af gerçekleşirse yani taraflar arasında ortak hayat tekrardan kurulursa, davanın seyrinde barışma gerçekleşmiş olarak kabul edilir. Dava süreci içerisinde iken barışma gerçekleşirse ve bu durum ispatlanırsa davanın reddi de beraberinde gerçekleşir.

Ayrıca bilinmesi gerekir ki; Dava içerisinde gerçekleşen barışma sebebi ile boşanma davasının reddi gerçekleştikten sonra, yine aynı sebeple tekrar dava açılması mümkün olamaz.

Suç işleme sebebiyle boşanma sebepleri ve diğer boşanma davası sebepleri hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

Ücret alacağı davası hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki yayınımızı okuyabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder