Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Unsurları

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Unsurları

Cumhurbaşkanına hakaret suçu unsurları başlıklı makale, Hukuk büromuz tarafından bilgi paylaşımı amaçlı olarak hazırlanmıştır.

  • Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurlarını birkaç madde halinde belirtecek olursak;
  • Bu suç, kişilere ve şerefe karşı suçlar içerisinde değil Devlete karşı işlenmiş suçlar bölümünde düzenlenerek Devleti temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığının korunması amaçlanmıştır.
  • Cumhurbaşkanlığı sıfatı seçimle değil ant içme töreni ile başlar. Suçun görevin devamı sırasında işlenmesi gereklidir.
  • Eylemin yüze karşı ya da yoklukta işlenmesi arasında fark yoktur.
  • Serbest hareketli suç olup, sözler, imalı şarkılar, yazı, çizim, resim, nefreti gösteren hareketler ve bunun gibi davranışlarla işlenebilir.
  • Telefonla, mektupla, basın yayın araçları veya medya yoluyla diğer iletişim araçlarıyla gerçekleştirilmesi de olanaklıdır.

Cumhurbaşkanına hakaret suçunu içeren davranışlarda bulunan kişiler hakkında cezai işlem uygulanmaktadır. Cumhurbaşkanı, Milletvekili vb. Devlet adamları topluma karşı sorumlulukları oldukça fazla olan kişilerdir. Bu sebep başta olmak üzere, birçok etkenin birleşmesiyle sevenleri olduğu kadar sevmeyenleri de olmaktadır. Fakat hiçbir koşulda bir şâhısa karşı olan sevginin azlığı, ona hakaret içeren davranışlar yapmayı haklı kılamaz.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu unsurları başlıklı makalemize devam ederken bu eylemin davası hakkında bilgi vereceğiz.

Cumhurbaşkanına Hakaret Davası

Cumhurbaşkanına hakaret davası nasıldır ve bu dava da zamanaşımı, uzlaşma vb. etkenler var mıdır?

Cumhurbaşkanına hakaret suçu, takibi şikâyete bağlı suçlar kategorisinde yer almamaktadır. Suçun dava zamanaşımı süresi içinde savcılığa bildirilmesiyle resen soruşturma başlatılır. Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle dava zamanaşımı süresi 8 yıl olmaktadır.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu, taraflar arasında uzlaştırma prosedürü uygulanmasını gerektiren suçlardan olamaz. Yani bu suçu işleyen kişinin, uzlaşma hakkı bulunmamaktadır.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle yapılan yargılamalar, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Ayrıca bu konu hakkında belirtmemiz gereken bir husus daha vardır. Yerel Mahkeme Cumhurbaşkanına hakaret suçunun, diğer kamu görevlilerine karşı işlenen hakaret suçlarından farklı düzenlenip daha yüksek cezalar verilmesini öngörmüştür.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu unsurları oldukça geniş kapsamlı bir konu olmaktadır. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak için, internet sitemizde bulunan diğer makalelerden faydalanabileceğiniz gibi, konuya dair olarak Avcılar Ceza Avukatı ile iletişime de geçebilirsiniz.

Ceza davalarında yakalama ve gözaltı konusu hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder