Emekli Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Emekli Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Emekli Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamı nasıl değerlendirilmektedir? Kanunda belirtilen kapsama göre, Cumhurbaşkanının emekli olup-olmaması durumunda suçun cezasında farklılık oluşur mu?

Cumhurbaşkanı, bir Ülkeyi temsil eden resmi kişi olmaktadır. Bu sebeple de kendisine karşı yapılan hakaret vb. diğer suçlar, Ceza Kanunlarına göre daha farklı maddelerden oluşmaktadır. Fakat Cumhurbaşkanı görevini emeklilikle tamamladığı zaman, ceza muhakemesini gerektiren bütün unsurlar, daha farklı olarak yargılanacaktır. Yani emeklilik sonrasında, normal kapsam maddeleri uygulanacaktır. Örneğin; Cumhurbaşkanına hakaret suçu ile yargılanan kişi hakkında, ceza kanunu 299. Maddesinde yer alan hükümler uygulanır. Fakat Cumhurbaşkanına emekli olduktan sonra yapılan hakaret suçlamaları için, ceza kanunu madde 125 ve 130 hükümleri uygulanır. Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamını açıkladıktan sonra, yasamada yer alan dokunulmazlıktan bahsedeceğiz.

Yasama Dokunulmazlığı

Yasama dokunulmazlığı tanınmasının nedeni bu dokunulmazlığa sahip olanların, yani TBMM üyelerinin ve meclis dışından atana bakanların herhangi bir soruşturma ve kovuşturma korkusu olmaksızın rahat şekilde iş yapabilmelerinin sağlanmasıdır.

Anayasanın 83. Maddesi iki çeşit dokunulmazlık kabul etmektedir. Bunlar; Sorumsuzluk ve kovuşturma yasağı. Sorumsuzluk, yasama dokunulmazlığına sahip olanların, meclis çalışmaları sırasındaki oy ve sözlerinden sorumlu tutulmamalarıdır. Sorumsuzlukta, sorumsuzluktan faydalanan hiçbir şekilde ve hiçbir zaman sorumlu tutulmaz. Kovuşturma yasağı, yasak devam ettiği sürece geçerli olup, bu yasaktan o an için faydalanan kimsenin bilahare yargılanması olanaklıdır.

Emekli Cumhurbaşkanına hakaret suçu başlıklı makalemizin son kısmında, dokunulmazlığın sürecinin bitmesinden bahsedeceğiz.

Dokunulmazlığın Sona Ermesi

Dokunulmazlığın sona ermesi nasıl olmaktadır? Geçici dokunulmazlık, üyelik süresinin bitmesi veya sıfatının düşme sebeplerinden biri ile sona ermesi ve dokunulmazlığın meclis tarafından kaldırılması halinde sona erer.

Dokunulmazlık kaldırılırsa üye hakkında CMK ve diğer kanunların müsaade ettiği bütün tedbirlere başvurulabilir. Ancak üye hakkında sadece yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararında gösterilen fiilden dolayı kovuşturmada bulunabilir. Yargılama sonucu üye AY 76’da belirtilen bir suçtan ötürü mahkûm edilir ve mahkûmiyeti kesinleşirse üyelik sıfatı düşer ve hükmedilen cezanın infazına girişilir Diğer hallerde cezanın infazı üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır ve tabii olarak üyelik süresince ceza zamanaşımı durur.

Emekli Cumhurbaşkanına hakaret suçu ve diğer ceza davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Beylikdüzü Ceza Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Genel Affın Hukuki Neticeleri için bir sonraki makalemizi inceleyebilirsiniz.

2

Related Posts

Yorum Gönder