Kişisel İlişkinin Kaldırılması Usulü

Kişisel İlişkinin Kaldırılması Usulü

Kişisel ilişkinin kaldırılması usulü nasıl olmaktadır? Türk Medeni Hukuku kapsamına göre, velayet hakkında yapılması muhtemel olan bütün işlemler, belli başlı uygulamalara tabi tutulmaktadır. Yapılan işlemlerde eksik ya da yanlış uygulama yapılırsa, talep edilen uygulamanın iptal edilmesi kaçınılmaz bir durum olmaktadır.

Çocukla kurulan kişisel ilişki birden fazla şekilde kaldırılabilir. Bunlara örnek olabilecek birkaç madde belirtmek gerekirse;

  • Kişisel ilişki kurulan tarafın sağlık problemleri
  • Kişisel ilişki kurulan tarafın, özgürlüğünün kısıtlanması
  • Çocuğu tehlike altında yaşatabilecek unsurların oluşması

Velayet haklarına tabi olan bütün işlemler, Türk Medeni Hukuku gerekliliğince mahkeme tarafından yapılabilir. Kişisel ilişkinin kaldırılması için, hazırlanan dilekçe ile birlikte mahkemeye başvurulması, kişisel ilişkinin kaldırılması için uygun olmaktadır.

Kişisel İlişki Kaldırılması Dilekçesi

Kişisel ilişki kaldırılması dilekçesi nasıl hazırlanmalıdır? Bütün davalarda en önemli unsurlardan biri de, dava süreci başlatılırken hazırlanan dilekçe olmaktadır. Hâkim; Tarafları ve şahitleri dinlemeden ve gerekli olan diğer incelemeleri yapmadan önce, hazırlanan dilekçe ile dava dosyası hakkında bilgi sahibi olur. Bu sebeple de hazırlanan dilekçe oldukça önem teşkil etmektedir.

Kişisel ilişkinin kaldırılması talepli olan dilekçe de; Konu hakkında bütün detaylar yer almalıdır. Yani davanın açılmasına sebep olan, çocuğun zarar görme ihtimali olan ya da zarar görmesine sebep olan bütün unsurlar burada yer almalıdır. Ayrıca konu hakkında belirtilen delil ve şahitlerde, dilekçede belirtilmelidir. Kişisel ilişkinin kaldırılması usulü gerekliliğince, dava dilekçesi hazırlanmalı ve mahkemeye sunulmalıdır.

Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi

Kişisel ilişkinin değiştirilmesi nasıl olmaktadır? Kişisel ilişki, velayet hakkı tanınmayan tarafa verilmektedir. Çocuğun yaşına, eğitim durumuna ve diğer özelliklerine göre bu süre belirlenir. Bazı durumlarda gece yatılı kalmasına uygunluk bulunan kişisel ilişki kapsamı, bazı durumlarda da birkaç saat ile sınırlandırılır.

Velayet hakkı tanınan taraf, kendi isteği ile ya da gelişen farklı sebeplerle mahkemenin vermiş olduğu kararla velayet hakkından yoksun bırakılabilir. Böylesi olan durumlarda da, velayet hakkı değişikliğe uğrar ve kişisel ilişki kurulmasının düzenlenmesi de yeniden yapılır.

Kişisel ilişkinin kaldırılması usulü ve reddedilen boşanma davasında velayet hakkına dair detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, hukuk büromuzla iletişime geçebilir ve danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan İş Mahkemesinin Temyizi makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder