Miras Hukuku Terimleri

Miras Hukuku Terimleri

Miras hukuku terimleri hem dava başlamadan önceki zaman için, hem de dava içerisindeki süreç için gerekli olan bilgilerdendir. Konu hakkında bazı terimleri belirtmek gerekirse;

Miras: Bir kişinin ölümü ile mirasçılarına geçen mal varlığı ve özel hakları

Miras bırakan: Ölümü ile kendisine ait özel hukuk ilişkilerini, yasal ve diğer mirasçılarına bırakan kişi

Mirasçı: Miras bırakanın terekesinde yani mal varlığında hak sahibi olan kişi

Yasal ve atanmış mirasçı ayırımı, terekenin ya sadece ya da sadece atanmış mirasçılara kalacağı anlamına gelmez. Başka bir deyiş ile, münferit bir olayda, tereke üzerindeki hak sahipleri, yasal veya atanmış mirasçı olabilecekleri gibi, bunların her ikisinin birlikte de mirasa çağrılmaları mümkündür. Miras hukuku terimleri hakkında bilgi verdikten sonra, kanuni mirasçılar hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz.

Kanuni Mirasçılar Kimlerdir?

Kanuni mirasçılar kimlerdir? Bu sorunun yanıtının düzenlenmesi üç sistem halinde olmaktadır. Bunlar;

Fert sistemi: Kimlerin mirasçı olacağı, her birinin miras bırakanla olan kişilerine göre değerlendirilir.

Sınıf sistemi: Bu sistem, kan hısımlarını, miras bırakana olan yakınlıkları ve samimiyet derecelerine göre sınıflara ayırmaktadır. Her sınıf, kendisinden bir sonra gelen sınıfın mirasçılığını engeller.

Zümre sistemi: Bu sistem yasla olan miras paylaşma sistemidir. Kan bağı yani soy bağına göre sınıflandırılır.  Bu sistemde en temel alınması gereken husus eş olmaktadır. Eş zümre mirasçısı olmaz. Başlı başına mirasçı olur ve her sistemle miras payı alır.

Miras hukuku terimleri başlıklı makalemizin son kısmında, zümre sistemine ait bazı bilgiler vereceğiz.

Zümre Sisteminin Ana Prensipleri

Zümre sisteminin ana prensipleri için geçerli olan en temel husus; miras bırakanın, terekesinde hak sahibi olmaktır. Zümreye girebilmek için kan hısımı olmanın tek istisnası vardır, o da evlatlık ve altsoydur. Evlatlık ve alt soyu ile miras bırakan arasındaki hısımlık kan bağından değil de, hâkim kararından kaynaklandığı halde, bunlar miras bırakanın birinci zümre mirasçılarıdır.

Bir sonraki zümrenin mirasçı olabilmesi için, bir önceki zümrede hiç mirasçı olmaması gerekir ya da ilk zümredeki kişilerin, mirası reddetmeleri gerekir.

Miras hukuku terimleri ve miras davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Esenyurt Avukat ile görüşebilirsiniz.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder