Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı

Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı

Sağ kalan eşin mirasçılığı Türk Medeni Kanunu miras hakları maddeleri içerisinde yer almaktadır. Bilindiği gibi eş zümre mirasçısı değildir. Hayatta kalan eş, her zümre ile birlikte mirasçı olur. Eğer ki; ilk zümrede hiç mirasçı yoksa ve üçüncü zümrede de, zümre başları ile onların çocukları miras bırakandan önce ölmüşlerse, eş tek başına mirasçı olur ve onun varlığı Devletin mirasçılığına engel olur.

Sağ kalan eşin mirasçılığı ve eşin değişik zümrelerle birlikte mirasçı olması halinde miras payının oranlarının nasıl olacağı Miras Kanunu madde 499’da düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

  • Eş, birinci zümre ile birlikte mirasçı olursa, miras payı terekenin ¼ ü olur.
  • Eş, ikinci zümre ile birlikte mirasçı olduğu zaman, terekenin ½’sini miras payı olarak alır.
  • Eş, üçüncü zümre başları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, miras payı terekenin 3/4ü olur.
  • Birinci ve ikinci zümrede hiçbir mirasçı yoksa üçüncü zümrede de zümre başları ve onların çocukları hayatta değilse, eş tek başına mirasçı olur.

Sağ kalan eşin mirasçılığı başlıklı makalemize, boşanma davasının sürecinde yaşanılan ölüme bağlı olarak eşin mirasçılı hakkında bilgi vererek devam edeceğiz.

Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi

Boşanma davasının eşin mirasçılığına etkisi her yönüyle Miras Hukuku Kanunlarında belirtilmiştir. Bizde yazımızın bu kısmında farklı yönleriyle konuya açıklık getireceğiz.

Miras Kanunu 181/I’e göre, boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte, artık eşler birbirlerinin yasal mirasçısı olamaz. Aynı şekilde, eşlerin birbirleri lehine yapmış oldukları ölüme bağlı tasarruflar da kanun gereği ortadan kalkar.

Boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölmesinin, sağ kalan eşin mirasçılığında birbirleri lehine yaptıkları ölüme bağlı tasarrufun akıbetinin nasıl olacağı MK 181/II’de belirtilmiştir. Bu maddeye göre “ Boşanma davası devam ederken ölen davacının mirasçılarından birinin davaya devam etmesi ve davalının kusurunun saptanması halinde de yukarıda belirttiğimiz madde hükmü uygulanır.

Makalemizi sonlandırırken belirtelim ki; ayrılık kararının varlığı, ayrılık sırasında ölen eşe, sağ kalan eşin mirasçı olmasına ve lehine yapılmış ölüme bağlı tasarruflardan kaynaklanan hakları istemesine engel değildir. Çünkü ayrılık kararına rağmen boşanma kesinleşmeden, evlilik devam ediyor olmaktadır.

Sağ kalan eşin mirasçılığı ve Miras Hukuku davalarınızla ilgili olarak Avcılar Boşanma Avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Tenkis davası hakkında bilgi almak için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder