Vasiyetnamenin Geri Alınması

Vasiyetnamenin Geri Alınması

Vasiyetnamenin geri alınması yapılabilir mi? Vasiyetname, vasiyetçinin ölümüne kadar her aman serbestçe geri alınabilir. Bu geri alma, daha sonra yapılan bir ölüme bağlı tasarrufla ya da vasiyetnamenin yok edilmesi yoluyla olabileceği gibi, vasiyet olunan şeyde sağlar arası tasarruf ederek de gerçekleştirilebilir. Ayrıca belirtmek gerekir ki;

  • Vasiyetçi, sonraki vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle, daha önceki vasiyetnamesini geri aldığını açık şekilde beyan eder
  • Vasiyetçi tarafından sonradan yapılan vasiyetnamede ya da miras sözleşmesinde, önceki vasiyetnamenin geri alındığına ilişkin açık bir tasarruf bulunmamaktadır. Bu konuda vasiyeti hazırlayan kişi kendi isteği ile yeni düzenleme yapabilmektedir.
  • Vasiyetnamenin yok edilmesi şeklide yer almaktadır.

Vasiyetnamenin Yok Edilerek Geri Alınması

Vasiyetnamenin yok edilerek geri alınması kapsamı, MK 543/I maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre; Miras bırakan, yok etmek suretiyle de, hazırlamış olduğu vasiyetnameden vazgeçebilmektedir. Bu yolla vasiyetnamenin geri alınabilmesi için, yok etmenin geri alma niyetiyle olması gerekmektedir. Böyle bir niyet olmadan vasiyetname, vasiyetçinin bir fiili ile yok olsa bile, geri alınmış sayılmaz.

Yok, etmeden kasıt vasiyetnamenin okunamayacak hale getirilmesidir. BU yakma, yırtma ya da karalama şeklinde yapılabilir. Bu bakımdan yok etme yoluyla geri alma prensip olarak, el yazılı şeklinde hazırlanmış vasiyetname için uygulanabilmektedir.

Vasiyetnamenin Yok Olması

Vasiyetnamenin yok olması ve yok edilerek geri alınması kapsamı birbirinden farklı olmaktadır. Vasiyetin yok olması değişik sebeplerden dolayı kaynaklanabilmektedir. Örneğin; Vasiyetçi, geri alam niyeti olmaksızın vasiyetnameyi yok edebilir. Gereksiz kâğıtlarını imha ederken vasiyetnamenin de yanlışlıkla yırtılması, yangın vb. farklı afetlerde vasiyetin kaybolmasını örnek gösterebiliriz. Bir başka açıdan bakacak olursak da farklı niyeti bulunan başka bir kişinin, hazırlanan vasiyeti yırtması vb. bir şey yapmasını belirtebiliriz.

Vasiyetnamenin yukarıda belirttiğimiz ve benzeri şekillerde ortadan kaybolması durumunda, kanunen geçerli olabilmesi için ispat edilmesi gerekir. Bu konudaki ispat için; Vasiyetin fotokopisi, açık şekilde yazılan mektup, mesaj vb. bir durum, şahit ve diğer deliller kullanılabilir.

Vasiyetnamenin geri alınmasıyla ilgili ve miras hukukuna dair detaylı bilgi edinmek için, Başakşehir Miras Avukat ile görüşebilirsiniz.

Protokolün değiştirilmesi hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki yayınımızı okuyabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder