Zina Sebebiyle Boşanma

Zina Sebebiyle Boşanma

Zina sebebiyle boşanma mutlak ve özel boşanma sebepleri içerisinde yer almaktadır. Boşanma sebebi olarak gösterilen zinanın varlığının ispat edilmesi durumunda, kadın veya erkek kusursuz eşin açmış olduğu davada bu olayın evlilik birliğine etkisine bakılmaksızın boşanmaya karar verilir.

Bilindiği gibi evlilik birliğinin kurulması ile birlikte, eşlerin karşılıklı olarak birbirlerine sorumlulukları da oluşur. Bunları belirtecek olursak;

 • Evlilik birliğinin mutluluğunu tarafların birlikte sağlaması
 • Çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine özen göstermek
 • Bir arada yaşamak
 • Eşlerin bir birine sadık kalması
 • Eşlerin karşılıklı olarak bir birine yardımcı olması

Yukarıdaki maddede de belirttiğimiz gibi, cinsel sadakat evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulması sonucunda eşler için oluşan sorumluluklardan biridir. Bunun olmamamsı durumunda zina sebebiyle boşanma davası istenilmesi, Kanunen tanınan bir haktır.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Açma Süresi

Zina sebebiyle boşanma davası açma süresi Kanun koyucunun belirlemiş olduğu bir zamandır. Yasada belirtilen zamanlar içerisinde dava açılmazsa, daha sonrasında açılan davalar reddedilir.

Eşlerden biri aldatırsa, diğer eşin zina yani aldatma eylemini öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır. Boşanma sebebi daha geç öğrenilse bile, zina nedeniyle boşanma davası açma süresi, aldatma fiilinin işlenmesinden itibaren 5 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Zinanın(Aldatmanın) İspatlanması

Zinanın (aldatmanın) ispatlanması Mahkemeye karşı yapılabilmelidir. Aksi olan durumda dava kabul edilemez.

Yargıtay kararlarına göre;

 • Kadın veya erkeğin yalnızken ortak konuta karşı cinsten birini alması zinanın varlığına işaret eder.
 • Eşlerden birinin karşı cinsten biriyle sürekli olarak, saat fark etmeksizin telefonda görüşmesi zinanın varlığına işaret eder.
 • Eşlerden biri evlilik dışı ilişkiye girdiği başka bir kişiden çocuk sahibi olması zina yani aldatmayı ispatlamış olur.

Zina sebebi ile boşanma davası açıldıktan sonra bunun ispatı için delil olabilecekler;

 • Tanık beyanları
 • Telefon görüşme kayıtları veya içerikleri, mesajlar, whatssap konuşmaları vb. mesajlar
 • Aldatmayı ispatlamak amacıyla bir kereye mahsus yapılmış ses kaydı
 • Sosyal medya içerikleri
 • Uçak veya otel kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri
 • Fotoğraflar, video kayıtları vb. her türlü delil
 • Başka bir nedenle savcılık tarafından başlatılan soruşturma dosyasında yer alan evraklarda zina olduğunu beyan eden ifadeler
 • Banka kayıtları, kredi kartı ekstresi vb. evraklar

Zina sebebiyle boşanma ve diğer boşanma sebepleriniz hakkında danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için, Beylikdüzü Boşanma Avukatı ile iletişim kurabilirsiniz.

Yıllık izin şartları konusu hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder