Mirasta Mal Paylaşımı

Mirasta Mal Paylaşımı

Mirasta mal paylaşımı yapılabilmesi için miras bırakanın ölümünün gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Miras bırakanın ölümünden sonra Kanun koyucunun belirlemiş olduğu sistem doğrultusunda miras dağılımı yapılır. İşbu miras dağılımı zümre istemi adı altında toplanmaktadır.

Mirasın paylaşımı için Kanun koyucu ilk olarak kan bağı derecesini esas almıştır. Fakat kan bağı olmayan bir kimseye miras bırakma isteği olan kişi, ölümünden önce gereklerine uygun şekilde vasiyetname hazırlarsa bu istek gerçekleşebilir.

Zümre Sistemi

Zümre sistemi miras paylaşımı için esas alınan bir değerdir. Bu sistem soy bağının yakınlık derecesi oranları olarak sınıflara ayrılmaktadır. Bu sistemde önemli olan bir noktada eş kavramıdır. Miras bırakan kişi evli ise ve ölüm gerçekleştiğinde mirasçı olan eş hayatta ise kesin olarak eş zümrenin her katından faydalanmaktadır.

Mirasta mal paylaşımı için geçerli olan Zümre sisteminin katlarını inceleyecek olursak karşımıza zümre sisteminin 3 gruptan oluştuğu çıkacaktır. Bunları inceleyecek olursak;

  • Birinci Zümre: Mirasbırakanın altsoyudur. Çocuklar, torunları, torunlarının çocukları
  • İkinci Zümre: Miras bırakanın anne, babası ve onların altsoyudur. Anne, baba, kardeşler, kardeşlerin çocukları, kardeşlerin torunları
  • Üçüncü zümre: Büyük anneler, büyük babalar ve onların altsoyudur. Büyükanne, büyükbaba, dayı, teyze, hala, amca, kuzenler, kuzenlerin çocukları

Bu sisteme dâhil olan kişi mirastan hak almak isteyebileceği gibi mirastan hak almamayı da tercih edebilir. Mirasta mal paylaşımı için Kanun koyucu kişilere böyle bir seçenek sunmuştur. Bu karar kişilerin özgür iradeleri ile verecekleri bir karar olmaktadır.

Mirasın Reddi

Mirasın reddi burada Kanun koyucunun kişilere karar hakkı tanıdığı bir kısım olmaktadır. Kişi, aile içindeki sorunlardan ya da miras bırakanın borcunun bıraktığı maldan fazla olması gibi sebeplerden dolayı bu hakkını kullanabilir.

Mirasın reddi için yapılması gereken bazı Kanuni işlemler bulunmaktadır. Bunlardan biri ve en önemlisi mirasın istenilmediğinin beyan edilmesidir. Kişi, miras hakkından feragat edecekse ölümün gerçekleşmesinden sonra 3 ay içinde bunu yetkili olan yerlere beyan etmelidir. Aksi olan durumda miras kabul edilmiş sayılacaktır.

Mirasın reddini istiyorsanız fakat ölüm gerçekleştikten ve hak düşürücü zamandan sonra öğrendiyseniz, hemen belirtmek isteriz ki burada esas alınan ölümü ne zaman öğrendiğinizdir.

Mirasta mal paylaşımı ve miras hukuku içerisinde bulunan diğer davalar için iletişim bölümünden avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder