Zinanın İspatı

Zinanın İspatı

Zinanın ispatı gerçekleşmeden, davanın olumlu şekilde sonuçlanması da beklenemez. Bu davanın ispatı için delil ve şahitler dosyada belirtilmelidir. İspatın gerçekleşmesi için geçerli olan olgulara örnek verecek olursak;

 • Gebe kalmak
 • Zührevi hastalığa yakalanmak
 • Fotoğraf
 • Düğün yapmak
 • İletişim araçları (Mektup, bilgisayar kayıtları, telefon kayıtları, ses kayıtları, sosyal medya mesajları ve görüntüleri vb. etkenler)
 • Tanıkların anlattıkları
 • Kesinleşmiş başka dosyadaki hükümlülük kararı
 • Soruşturma evrakları
 • Otel kayıtları
 • Hamilelik için yapılan testler
 • Resmi evraklar
 • Diğer araç ve gereçler bu davanın ispatında kullanılabilir.

Bilinmesi gerekir ki; Zina sebebi ile boşanma davasında ikrar ve yemin eylemleri zinanın ispatı için geçerli değildir.

Zina Sebebiyle Boşanma Davasında Tazminat

Zina sebebiyle boşanma davasında tazminat alma hakkı var mıdır? Tazminat hakkı belli başlı olguların gerçekleşmesi ile alınabilir. Ayrıca tazminatın miktarına mahkemenin yetkili kişisi hâkim karar verir. Hâkim bu kararı verirken zarar uğrayan tarafın maddi ve manevi olarak yaşadığı zorlukları ve ödeme yapacak olan tarafın maddi gücünü de göz önünde bulundurur.

Zina, evlilik birliği içerisinde olması gereken sadakat yükümlülüğüne göre yanlış bir davranıştır. Bu sebeple aldatılan tarafın saygınlığı zedelenir. Bütün bu etkenler doğrultusunda ruhsal zarar gören taraf manevi tazminat hakkını alabilir. Kusursuz ya da az kusurlu eş, zina yapan eşten maddi tazminatta talep edebilir. Tazminat taleplerinin gerçekleşmesi için zinanın ispatı olması gerekir. Aksi durumda tazminat alınamaz.

Zina Sebebiyle Boşanma Davasında Velayet

Zina sebebiyle boşanma davasında velayet hakkı alınabilir mi? Bu soru tarafların en çok merak ettikleri konulardan olmaktadır. Velayet hakkı zaten birçok boşanma davasında uzlaşması en zor olan karar olmaktadır.

Davalının zina yapması velayetin ona verilmesini mutlak olarak engellemez. Velayetin verilmesinde sadece çocuğun güvenliği göz önünde bulundurulur. Bu davanın içerisinde yer alan velayet hakkı için genel hükümler uygulanır. Çocuğun bütünü ile çıkarları düşünülür. Yani çocuğun; yaşı, eğitim durumu, psikolojik durumu vb. faktörleri değerlendirilir. Hâkim bu kararı vermeden önce pedagog uzmanların görüşünü de alır.

Zinanın ispatı ve diğer boşanma davalarınız hakkında görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, hukuk büromuzdan randevu alabilirsiniz. Görüşmelerinizi Esenyurt Avukat ile yaparak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Velayetin Değiştirilmesi Usulü makalemizi inceleyebilirsiniz.

20

Related Posts

Yorum Gönder