Giyim Konusunda Sosyal Şiddet

Giyim Konusunda Sosyal Şiddet

Giyim konusunda sosyal şiddet nasıl bir davranış şeklinden oluşur? Bu kapsamın içerisinde neler yer almaktadır ve boşanma için geçerli bir sebep mi? Şiddet, kişinin onuruna, bedensel bütünlüğüne, özgürlüğüne, yaşam hakkına, güvenliğine ve cinselliğine yönelik zorlayıcı, saldırgan ve tecavüzkâr davranışların bütünüdür. Aykırı olan sosyal davranışlarda kişinin onuruna, bedensel bütünlüğüne, özgürlüğüne, yaşam hakkına, güvenliğine ve cinselliğine yönelik zorlayıcı davranışlardır.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle açılan boşanma davasında sosyal şiddetlerden biri olan giyim konusundaki davranışlar, giyim konusunda baskıda bulunmak şeklinde olabileceği gibi, giyim konusunda aykırı davranmak şeklinde de olabilir. Bu durum şekli ayrıca, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yer alan şiddete konu olur. Giyim konusunda sosyal şiddet konusunu detaylı incelemeye devam edeceğiz.

Giyim Konusunda Boşanma Davası Sebepleri

Giyim konusunda boşanma davası sebepleri nelerdir? Bu kapsam kendi içerisinde gruplara ayrılmaktadır. Bunlara örnek belirtecek olursak;

  • Eşine örtünmesi için baskı uygulamak
  • Eşine çarşaf giymesi için baskıda bulunmak
  • Eşine kendi isteği doğrultusunda giyinmesi için baskıda bulunmak
  • Eşine çağdaş kıyafetlere aykırı giyinmesi için baskı yapmak
  • Eşinin olağan giyimine karışmak
  • Eşinin giyimine ailesinin müdahale etmesine karışmamak
  • Eşinin rızası dışında çağdaş kıyafetlere aykırı giyinmek
  • Diğer kıyafet zorlaması türleri

Yukarıda belirttiğimiz vb. olan etkenler sosyal şiddet kapsamı bölümünün, giyimde sosyal şiddet konusunu oluşturan etkenlerdir.

Giyim Sebebiyle Anlaşmalı Boşanma Davası

Giyim sebebiyle anlaşmalı boşanma davası açılabilir mi? Anlaşmalı boşanma davasının içeriği nelerden oluşmaktadır? Bu boşanma türü, taraflar için en kısa sürede kesinleşmeyi sağlayan tür olmaktadır. Fakat bu boşanmanın gerçekleşmesi için; Taraflar 1 yıllık evlilik süresini doldurmalı ve boşanmanın maddi, manevi bütün sonuçlarında anlaşmalıdırlar.

Anlaşmalı boşanma davası yapılırken ortada bir sebep gösterilmez. Fakat çekişmeli boşanma davası açılırken, Kanun koyucunun belirlemiş olduğu yani geçerli olan bir sebep olmalıdır. Bu sebeple de giyime bağlı olarak sosyal şiddet gören taraf, bu sebepten dolayı dava açacaksa eğer, anlaşmalı değil çekişmeli boşanma davası açabilir.

Giyim konusunda sosyal şiddet ve diğer boşanma sebepleri ayrıca Aile Hukukuna dair bütün konularınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Esenyurt Avukat ile görüşebilirsiniz.

Nitelikli Hırsızlık Suçu Nedir sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder