Borçlanma Konusunda Ekonomik Şiddet

Borçlanma Konusunda Ekonomik Şiddet

Borçlanma konusunda ekonomik şiddet nasıl bir durum olmaktadır ve böylesi olan bir durum, geçerli bir boşanma sebebi olabilir mi? Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu birlikte sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine özen göstermelidir.

Eşlerin borçlanma konusunda ekonomik şiddet içeren davranışlarda bulunması, Kanunen geçerli boşanma sebebi olmaktadır. Eşlerin borçlarını ödememeleri borçlandırıcı bir davranış olduğundan ekonomik şiddete yönelik bir davranış olmakla evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davasında, boşanma konusu davranışlardan sayılmaktadır. Aşırı tasarruflu olmak nasıl bir boşanma sebebi ise aşırı borçlanmada boşanmanın sebeplerinden olur. Eşi, maddi sorunlara sürüklemek, evlilik birliği içindeki yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin kanıtıdır.

Borçlanmada ekonomik şiddet içeren davranışlardan bahsetmeye devam ederken; takip, haciz vb. durumlardan bahsedeceğiz.

Haciz Yapılması Sebebiyle Boşanma Davası

Haciz yapılması sebebiyle boşanma davası istemek, Türk Medeni Hukuku kapsamında geçerli bir sebep olur mu? Eşlerin aşırı borçlanmaları sonucu haciz gelmesine sebebiyet vermeleri de ekonomik şiddete yönelik bir davranıştır. Bu sebeple de evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davasında, boşanma konusu olabilecek bir davranıştır. Borçlanma doğal bir durum olsa da, bu borçlanmanın ödenebilecek miktarda olması gerekir. Bu borç hacze konulacak duruma getirilmemelidir.

Eşlerin ölçüsüz harcama yapmaları borca takip yapılmasına sebebiyet verir. Böylesi olan durumlarda, ortak hayatın çekilmezliği başlar. Ayrıca belirtelim ki; Takip işlemi, borçlanmada ekonomik şiddet içeren bir davranış olmaktadır.

Eşi Borçlandırma Sebebiyle Boşanma

Eşi borçlandırma sebebiyle boşanma davası açılabilir mi? Evlilik birliğindeki yükümlülüklerden biri de, eşlerin aile bütçesini sarsmayacak derecede harcama yapması ve evin ekonomisine katkı sağlamaktır. Evliliklerde yaşanılan maddi sorunlar, taraflar arasında birçok kavga sebebini oluşturur. Ortak hayatın çekilmezliği yaşanır ve boşanma kaçınılmaz bir eylem olur.

Eşini ekonomik olanaklarının üzerinde borçlandırmak, eşe uygulanan ekonomik şiddet türlerinden biridir. Eşin, kendi kararı alınmaksızın böyle bir borçlandırma gerçekleştirilemez. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki; Eşten habersiz, başkalarından borç almak da tamamen ortak hayatı çekilmez hale getirebilecek bir durumdur. Yani geçerliliği olan boşanma sebepleridir.

Borçlanma konusunda ekonomik şiddet ve diğer boşanma davası sebepleri hakkında danışmanlık ve avukatlık görüşmesi yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Avcılar Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki makalemiz olan Boşanma Davasında Yetki İtirazı yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder