Boşanma Kütüğü

Boşanma Kütüğü

Boşanma kütüğü nedir bu konuda hangi işlemler yapılmalıdır vb. sorular, boşanma ile birlikte kişilerin hayatında yer almaya başlar.

Boşanmanın kesinleşmesi ile evlilik birliği resmi olarak da sonlandırılmış olur. Bunun sonrasında eşlerin nüfus kayıtlarında da bazı değişiklikler olur. Bunlara örnek verecek olursak; Kadının soy isim değişikliği, eşlerin mirasçılık düzenlemeleri vb. durumları belirtebiliriz. Boşanmanın aile kütüğüne tescili; Mahkeme yazı işleri müdürü tarafından iki örnek olarak gönderilen boşanma kararı aile kütüklerine işlenmesi ile gerçekleşir.

Boşanan kadın, boşanmanın gerçekleşmesinden sonra eğer farklı bir talebi olmazsa, evlilik öncesi kullandığı soy ismini kullanmaya devam eder. Boşanma kütüğü konusunu açıklarken belirtmek isteriz ki; Dul olarak evlenen kadının boşanması durumunda, bekârlık soyadını taşımasına mahkemece izin verilmiş ise, kadın bekârlık soyadını alarak bekârlık hanesindeki nüfus kaydı canlandırılır.

Türk Vatandaşlığı Alan Kadının Boşanması

Türk vatandaşlığı alan kadının boşanması halinde, yaşayacağı durumlar nelerdir?

Kocası ile birlikte vatandaşlığımıza alınan ya da Türk vatandaşı ile evlenmesi nedeniyle vatandaşlığımızı kazanıp kocasının kütüğüne kocasının soyadı ile tescil edilen kadın boşandığı takdirde, resmi kurumlarda belli başlı değişiklikler oluşur.  Kadının bulunduğu yere ait aile kütüğünün son aile sıra numarasından sonra yeni bir aile sıra numarası altında, boşanma kararında belirtilen soyadıyla, boşanma kararında soyadı belirtilmemiş ya da boşanma kararı yabancı yetkili mahkemelerce verilmiş ve Türkiye’de tanınmış veya tenfiz kararına bağlanmış ise evlenmeden önceki soyadı ile tescil edilir. Boşanma kütüğü tarafından, evlenmeden önceki soyadının tespit edilememesi halinde, boşanan kadının başvurusu sağlanamadığı takdirde, aile kütüğündeki kocası soyadı ile tescil edilir.

İlgilinin hiçbir soyadının bulunmadığının belgelendirilmesi halinde ise kadının yazılı talebi üzerine Mülki İdare Amirinin uygun göreceği soyadı ile tescil edilir.

Yabancı Ülkede Boşanma Halinde Nüfus Kütüğü

Yabancı Ülkede boşanma halinde nüfus kütüğü işlemleri 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda açıklanmıştır. Bu maddeye göre “Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararların;

  • Bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması,
  • Verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adli veya idari makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması
  • Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilebileceği, nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemlerinin, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler tarafından yapılacağına” şeklinde belirtilmiştir.

Boşanma kütüğü ve boşanmaya dair konularınız için, Avcılar Avukat ile iletişim kurabilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Evliliğin İptali Davası makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder