Suç İşleme Nedeniyle Boşanma

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma

Suç işleme nedeniyle boşanma özel ve nisbi boşanma sebepleri arasında yer almaktadır. 4721 sayılı TMK m 163 hükmünde de bu dava sebebine yer verilmektedir. Eşlerden biri, diğerini küçük düşürecek ve onurunu zedeleyecek bir suç işlerse, Kanun diğer tarafa boşanma isteminde bulunma hakkı tanımaktadır. Usulüne uygun olarak açılmış bir dava yoksa ortada boşanma gerçekleşemez.

Suç işleme sebebiyle boşanma davası açmak için gerekli olan unsurlar ve ayrıntılar olmaktadır. Hukuk büromuz tarafından hazırlanan bu makalede, oluşması gereken eylem türünü iki farklı başlık altında toplayarak belirteceğiz.

Boşanma Davasında Küçük Düşürücü Suç İşleme

Boşanma davasında küçük düşürücü suç işleme, geçerli bir sebep olmaktadır. Bu konuda Kanun koyucunun da belirtmiş olduğu maddeler olmaktadır. Küçük düşürücü ve yüz kızartıcı suçlar olarak nitelendirilen suçları maddeler halinde belirtecek olursak;

 • Zimmet
 • İhtilas
 • İrtikâp
 • Rüşvet
 • Uyuşturucu ticareti
 • Hırsızlık
 • Dolandırıcılık
 • Sahtecilik (Parada sahtecilik, mühürde sahtecilik)
 • İnancı kötüye kullanma
 • Hileli iflas
 • Zina
 • Kasten adam öldürme
 • Cinsel tacizde bulunma
 • Diğer suçlar

Suç işleme nedeniyle boşanma için geçerli olabilecek eylemlerin sadece birkaçını burada belirttik. Bu kısımda yer alan diğerleri bölümü oldukça geniş kapsamlı olmaktadır ve hâkimin yetkisine tabii olmaktadır.

Ayrıca belirtelim ki; işlenilen suçun boşanma sebebi olması için zaman da önemli bir unsurdur. Makalemize devam ederken bu konu hakkında bilgi vereceğiz.

Evlilikte İşlenen Suçlar

Evlilikte işlenen suçlar yukarıda belirttiğimiz maddeler dâhilinde olan suçlar ise, boşanma isteminiz geçerli olacaktır ve boşanmanız gerçekleşecektir. Burada esas alınması gereken durum işlenen suçun evlilik birliği içerisinde iken olmasıdır. Çünkü evlilikten önce işlenen suçu, evlilik birliğine başlamanız ile kabul etmiş yani af etmiş olursunuz.

Suç işleme nedeniyle boşanma davasında karşılaşılan bir diğer durumda “işlenen suçtan evlilik öncesi haberi olmayan kişi hakkındadır”. Böylesi bir durumda kişi bu durumu kabul etmiş yani af etmiş sayılamaz. Bunun içinde boşanma davası değil evliliğin iptali davası açılabilir.

Ayrıca akıl hastası ya da ayırt etme gücünden yoksun olan eşe karşı küçük düşürücü suç işleme sebebiyle boşanma davası açılamaz.

Suç işleme sebebiyle boşanma ve diğer boşanma davası konularınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Mirastan mal kaçırma davaları hakkında bilgi için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder