Velayet Davasında Kişisel İlişki Zamanı

Velayet Davasında Kişisel İlişki Zamanı

Velayet davasında kişisel ilişki zamanı velayet hakkını alamayan tarafa sağlanan bir haktır. Velayet hakkı alamayan taraf, hem çocuğun giderlerine ortak olmak için nafaka öder, hem de belirlenen gün ve saatler içerisinde çocukla vakit geçirir. Bu zamanın belirlenmesinde çocuğun yaşı, eğitimi ve psikolojik durumu etkilidir. Şöyle ki; 1 yaşında olan bir bebek düşünelim.  Bu bebeğin velayeti çok geçerli durumlar olmadığı müddetçe anneden alınmaz ve ihtiyaçları doğrultusunda gece yatılı olarak kişisel ilişki kurulmaz.

Çocuk birkaç yaşına ulaştığı zaman gitgide mahkemenin belirlediği bu kişisel ilişki zamanı da ilerleme kaydeder. Velayet hakkı kendisinde bulunan taraf, karşı tarafa çocuğu göstermiyorsa ya da bunu sıkıntı çıkartarak yapıyorsa hakkında şikâyette bulunulur. Velayet davasında kişisel ilişki hakkındaki kararları, pedagog incelemelerini de göz önünde bulundurarak hâkim verir.

Çocuğun Korunması İlkeleri

Çocuğun korunması ilkeleri 4721 sayılı TMK madde 346-351 hükmünde düzenlenmiştir. Velayet hakkının kullanılmasında, çocuğun üstün yararı göz edilir. Çocuğu koruma önlemlerini iki kısma ayırabiliriz. Bunlar; Basit koruma önlemleri ve Nitelikli koruma önlemleridir.

Koruma önlemlerinin alınması için anne-babanın, çocuğun ve her ilgilinin istemde bulunması olanağı vardır. Aile mahkemesi hâkimi koruma önlemlerini kendiliğinden de alabilir. Çocuğun korunması doğrudan kamu düzenini ilgilendirmektedir. Çocuğun velayet hukukuna göre korunmasında nitelikli önlemler, çocuğun yerleştirilmesi ve velayetin kaldırılması olarak sıralanabilir.

Velayet davasında kişisel ilişki zamanı başlıklı makalemizin son kısmında, çocuğun korunma sebepleri hakkında bilgi vereceğiz.

Çocuğun Korunmasının Sebepleri

Çocuğun korunmasının sebepleri pek çok faktörün bir araya gelmesi ile oluşur. Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, anne ve baba duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hâkim, çocuğun korunmasına ilişkin kararlar verir. Velayet hukukunda Aile Mahkemesinin çocuğun korunmasına ilişkin koruma önlemleri alabilmesi için çocuğun;

  • Menfaatinin tehlikeye düşmesi
  • Bedensel ve zihinsel gelişmesinin tehlikeye düşmesi
  • Manen terk edilmiş kalması
  • Anne ve babasının çare bulamaması
  • Anne ve babasının güçlerinin yetmemesi
  • Aile içinde kalmasının aile huzurunu bozması
  • Ailesinin başka çaresinin kalmaması gerekir

Velayet davasında kişisel ilişki zamanı ve velayete dair tüm soru ve dalarınız hakkında görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak randevu talep edebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Tedbir Nafakasının Koşulları makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder