Pek Kötü Davranış Sebebi İle Boşanma

Pek Kötü Davranış Sebebi İle Boşanma

Pek kötü davranış sebebi ile boşanma ne demektir ve Kanunen bu geçerli bir boşanma sebebi oluşturur mu? Bilindiği gibi, boşanma davasının açılabilmesi için 2 seçenek vardır. Bunlar; anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanmadır. Çekişmeli boşanma davası, davanın maddi ve manevi yaşanacak sonuçlarında anlaşamayan tarafların açacağı bir davadır. Ayrıca bu davanın açılabilmesi içinde Kanun koyucunun belirlediği ölçütlerde sebep olması ve bu sebebin ispatı gerekmektedir.

Pek kötü davranışı maddeler halinde açıklayacak olursak;

  • Eşe yönelik yapılması gerekir
  • Psikolojik veya fiziksel uygulanan şiddet
  • Ahlaken aykırı olan davranışlar ve bu kapsamların içerisinde yer alan eylemler olarak belirtebiliriz.

Pek kötü davranış nedeniyle boşanma davası, TMK kurallarına göre geçerli bir boşanma sebebi olmaktadır.

Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanmada Zamanaşımı

Pek kötü davranış sebebiyle boşanmada zamanaşımı var mıdır? Birçok davanın olduğu gibi bu davanın içerisinde de, zamanaşımı süresi olmaktadır.

Boşanma sebebini oluşturan bu sebebin, öğrenilmesinden itibaren başlayarak 6 ay, her türlü bu sebebin oluşmasından itibaren 5 yıl içerisinde dava açılmalıdır. Aksi olan durumda dava hakkı düşer yani açılması talep edilen dava zamanaşımına uğrar ve reddedilmesi kaçınılmaz olur. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki; bu süreler içerisinde, af gerçekleşirse (Sözlü, yazılı vb. şekilde) yani pek kötü davranışa maruz kalan taraf affettiğine dair davranışlarda bulunursa, pek kötü davranış sebebiyle boşanma isteminde bulunulamaz.

Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanmada Tazminat

Pek kötü davranış sebebiyle boşanmada tazminat talep edilme hakkı var mıdır? Tazminat, boşanma davalarında kusurlu olan taraftan talep edilebilecek bir istek olmaktadır. Tazminatı 2 şekilde talep etmek mümkündür. Bunlar; maddi tazminat ve manevi tazminattır.

Tazminatın alınabilmesi için gerekli olan kararı hakim verir. Hakim, bu kararı verirken kusur oranını ve bunun ispatına bakmakla yükümlüdür. Ayrıca tazminatın miktarını belirlerken bu unsurlara ek olarak ödeme yapması istenen tarafın maddi olanaklarına da bakılır. Hakimin tazminat kararına karşılık olarak, kusursuz veya denilenden daha az kusurlu olduğunu iddia eden taraf bu karara itiraz etme hakkına da sahiptir.

Pek kötü davranış sebebi ile boşanma ve diğer Aile Hukuku davalarınızla ilgili olarak danışmanlık ve avukatlık görüşmesi yapma taleplerinizde, internet sitemizdeki iletişim bilgilerinden faydalanarak Esenyurt Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Boşanma Yargılama Usulü makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder