Boşanma Sebebi Olan Suçlar

Boşanma Sebebi Olan Suçlar

Boşanma sebebi olan suçlar neler olmaktadır? Hukukumuza göre çekişmeli boşanma davalarının açılabilmesi için, Kanun koyucunun belirlediği bir sebep oluşması gerekmektedir. Suç işleme sebebi de, boşanma davasının istemi için geçerli olan bir unsurdur. Bu kapsam yer alan suç unsurlarına bazı örnek başlıklar belirtmek gerekirse;

  • Hırsızlık
  • Cinsel taciz
  • Cinsel saldırı
  • Dolandırıcılık
  • Nitelikli dolandırıcılık
  • Haysiyetsiz hayat sürme
  • Uyuşturucu ticareti içerisinde yer alan bütün kapsamlar, yüz kızartıcı suçlar arasında yer almaktadır.

Suç işleme sebebine dayanılarak açılan boşanma davalarında, ispat yükümlülüğü davacı olan tarafa yani davayı açan tarafa verilmiştir. Dava dilekçesinde yer alan bütün iddiaların ispatlanması gerekir. Aksi olan durumlarda, boşanma sebebi arasında olan suçlar ispatsız kalır ve boşanma davası reddedilir.

Suç İşleme Sebebinde Dava Şartları

Suç işleme sebebinde dava şartları neler olmaktadır? Bu davada, ispat yükümlülüğü oldukça önemli bir konu olmaktadır. İspatın yapılabilmesi için; Gerekli belgeler, dava tutanakları, şahitler, fotoğraflar, kamera görüntüleri vb. deliller kullanılabilir. Davaya konu olan suç, diğer tarafı küçük düşürecek nitelikte olmalıdır. Kanunlarımıza göre, diğer tarafı küçük düşüren suçun karşılığında, tarafların ortak yaşam içerisinde bulunması beklenemez.

Ayrıca bilinmesi gerekir ki; Suç işleme sebebiyle açılacak olan boşanma davasında, af eylemi gerçekleşmemelidir. Yani suçun dava açılmadan önce affa uğramış olması, davanın açılamamasına sebep olmaktadır. Boşanma sebebi arasında olan suçlar, affa uğramazsa ve ispat edilirse, Kanun gerekliliğince boşanma gerçekleşebilir.

Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası

Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası istemi, Kanun koyucunun belirlemiş olduğu ölçütlere göre geçerli bir boşanma nedeni olmaktadır. Haysiyetsiz hayat ve zina kapsamları genel olarak birbirine karıştırılmaktadır. Fakat bu iki konuda bir birinden farklı olmaktadır. Zina cinsel birleşmenin vb. etkenin bir kere olmasında bile geçerli olan etkendir. Haysiyetsiz hayat ise, aynı kötü eylemin sürekli olarak yapılmasından kaynaklı olan dava sebebidir.

Haysiyetsiz hayat sürme eyleminde namus, şeref, itibar değerlerine aykırı yaşanması gerekir. Ayyaşlık, genel ev işletmeciliği, jigololuk, kumarbazlık vb. kapsamlar bu unsurda yer almaktadır.

Boşanma sebebi olan suçlar ve haysiyetsiz hayat sürme sebebi ile boşanma davası hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Ceza Davası Mahkemeleri makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder