Eylemli Ayrılık Nedeniyle Boşanma

Eylemli Ayrılık Nedeniyle Boşanma

Eylemli ayrılık nedeniyle boşanma Türk Medeni Kanunlarının vermiş olduğu kararlara göre geçerli olan bir boşanma sebebidir. TMK düzenlemelerine göre bu boşanma sebebi hem mutlak boşanma sebepleri içerisinde, hem de genel boşanma sebepleri içerisinde yer almaktadır.

Türk Medeni Kanunu madde 166 f. IV hükmünden de anlaşılacağı gibi; “Boşanma sebeplerinden herhangi biri sebebi ile açılmış olan davanın reddine karar verilebilir. Ret kararının kesinleşmesinden itibaren üç yıl geçerse ve ortak hayat bu sürede tekrardan kurulamazsa, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bunun sonrasında taraflardan birinin talebi üzerine boşanma gerçekleşir” diye belirtebiliriz. Belirttiğimiz hükümler gerçekleşmediği ya da unsurların eksik kaldığı durumlarda eylemli ayrılık nedeniyle boşanma gerçekleşemez.

Eylemli Ayrılıkta Ortak Hayatın Kurulamaması

Eylemli ayrılıkta ortak hayatın kurulamaması boşanma için gerekli olan şartlardan biridir. Ortak hayatın kurulması hakkında Yargıtay’ın belirttiklerini şöyle açıklayabiliriz; Karı ve kocaya evlenmenin genel hükümlerinde tanınan hakların kullanılması, verilen sorumlulukların yerine getirilmesini üstlenecek şekilde eşlerin bir araya gelmesidir.

Ayrılık süresi içerisinde eşlerin cinsel ilişki kurmaları ortak hayatın yeniden oluştuğu anlamına gelir mi? Yargıtay’ın bu konuda vermiş olduğu bazı emsal kararlar vardır. Bu kararlara göre beklenenin aksi bir durum söz konusudur. Yargıtay, arızi cinsel ilişkilerin ortak hayatın kurulduğu anlamına gelmediği görüşünde olmaktadır. Oysaki toplumumuz açısından yatak birliği ortak hayatın kurulduğunun en büyük göstergesini oluşturur.

Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma başlıklı makalemizin son kısmında, ortak hayatın kurulmuş sayılmadığı unsurları belirteceğiz.

Ortak Hayatın Kurulmuş Sayılmadığı Unsurlar

Ortak hayatın kurulmuş sayılmadığı unsurlar, Kanun koyucu tarafından belirlenmektedir. Kuşkusuz ki her bir araya gelme, ortak hayatın kurulduğu izlenimi veremez. Eylemli ayrılık sebebi ile boşanma davasında ortak hayatın yeniden kurulmuş sayılmadığı durumları belirtecek olursak;

  • Müşterek çocuklar için bir araya gelmek
  • Bir konuyu görüşmek için bir araya gelmek
  • Zorunluluk sebebiyle bir araya gelmek
  • Diğer sebeplerle bir araya gelmek

Bunlardan dolayı bir araya gelindiğinde masa, konut birliğinin yanı sıra yatak birliği de gerçekleşmişse ortak hayat kurulmuş olarak sayılır. Bu ortak düzenin birkaç gün sürmesi ya da daha fazla sürmesi bir farklılık oluşturmaz.

Eylemli ayrılık nedeniyle boşanma ve diğer boşanma davalarınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Avcılar Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder