Ceza Muhakemesinin Şartları

Ceza Muhakemesinin Şartları

Ceza muhakemesinin şartları nelerdir ve nasıl yapılır sorularına dair olan konuların yanıtlarını, hukuk büromuz tarafından hazırlanan makalemizde bulabilirsiniz. Ayrıca ceza davalarına dair farklı makale içeriklerine ulaşmak için, internet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Ceza muhakemesi kural olarak şarta bağlı değildir. Suç işlendiğine dair herhangi bir yolla haber alan soruşturma makamları harekete geçer, suç iddiasının ciddiliğini araştırır, iddia ciddi bulunduğunda soruşturmaya devam edilir. Suç işlendiği hususunda yeterli delile ulaşıldığında kamu davası açılır, yargılama yapılır ve hüküm verilir. Bazı hallerde ise, soruşturmanın yürütülmesi, dava açılması ve yargılama yapılması, kısaca muhakemenin yürüyüşü, belli şartların gerçekleşmesine veya belli engellerin bulunmamasına bağlı olabilir.

Ceza muhakemesinin şartları konusunu incelemeye devam ederken, bu şartların niteliğinden bahsedeceğiz.

Ceza Muhakemesi Şartlarının Niteliği

Ceza muhakemesi şartlarının niteliği hakkında ilk olarak belirtebiliriz ki; “Şarta bağlı olmayan muhakemelerde, suçun unsurları tamamlanınca muhakeme yapılması gerekmektedir”. Şarta bağlı muhakemelerde ise, ayrıca şartın da gerçekleşmesi aranır. Muhakeme şartı gerçekleşmediği takdirde, muhakeme faaliyeti yapılamayacak ve fail cezalandırılamayacaktır.

Ceza muhakemesi şartı, gerçekleşmediği takdirde fiilin suç olmasına ve karşılığında faile ceza verilmesine değil, sadece muhakeme faaliyetinin yapılmasına engel olur. Bir hususun muhakeme şartı olup olmadığı, muhakemenin ilerlemesine engel olup olmadığına göre belirlenir. Şartın bulunmaması muhakemeye engel olur. Böylece muhakemenin sanık aleyhine sonuçlanması mümkün olmayacaktır.

Ceza muhakemesinin şartları başlıklı makalemizin son kısmında, bu şartların sonuçlarından bahsedeceğiz.

Ceza Muhakemesi Şartlarının Sonucu

Ceza muhakemesi şartlarının sonucu, soruşturma ve kovuşturma evresine göre değişiklik gösterir. Muhakeme şartlarının varlığı veya yokluğu, soruşturmanın başlamasından hükmün kesinleşmesine kadar muhakemenin her aşamasında re’sen araştırılır.

Soruşturma evresinde, muhakeme şartının gerçekleşme ihtimaline göre hareket edilir. Eğer şartın gerçekleşme ihtimali yoksa kovuşturma olanağı bulunmadığından dolayı kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Buna karşılık, şartın gerçekleşme ihtimali varsa, şartla ilgili olanlar durumdan haberdar edilir ve şartın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği beklenir. Ancak bu arada soruşturma durdurulmayacak, delillerin toplanmasına devam edilecek ve gerektiğinde koruma tedbirlerine başvurulacaktır. Koruma tedbirlerine başvurduktan sonra, soruşturmanın şarta bağlı olduğu anlaşıldığında, şart gerçekleşinceye kadar bu tedbirlere son verilmez.

Ceza muhakemesinin şartları ve diğer ceza davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Bakırköy Ceza Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Ceza Muhakemesinin İşleyişi makalemizi inceleyebilirsiniz.

4

Related Posts

Yorum Gönder